Audzināšanas darba aktualitātes

2018./2019.māc.g. audzināšanas darba uzdevumi:
1. Sekmēt skolēnu aktīvu pilsonisko līdzdalību, sagaidot Latvijas valsts simtgadi.
2. Veicināt bērnu un jauniešu vēlmi pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu interešu izglītības un iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti.

          Valmieras 5.vidusskolas klašu audzinātāju metodiskā komisija 2018./19.m.g.

Klase

Audzinātāja

1.a

Dace Ciguze

1.b

Inese Mola

2.a

Sanita Apsīte

2.b

Līga Veikšāne

3.a

Gunta Mitjkova

3.b

Santa Urbāne/Sintija Āboliņa

4.a

Inese Ulpe

4.b

Elīna Stuce

5.a

Inga Eicēna

5.b

Ilona Veide

6.a

Daila Ranše

7.a

Arta Gredzena

8.a

Inese Lazdiņa

9.a

Aiva Žagariņa

10.a

Antra Savele

10.b

Jolanta Krišjāne

11.a

Līga Kliesmete/Lolita Krilova

11.b

Jeļena Maksimceva

12.a

Dace Jākobsone

12.b

Ilona Zēmele