Audzināšanas darba aktualitātes

Audzināšanas darba uzdevumi 2019./2020.m.g.
  • Stiprināt skolēnu patriotismu, kultūridentitāti un piederības sajūtu savai kopienai
  • Gatavoties XII Skolēnu dziesmu un deju svētkiem
  • Sekmēt skolēnu atbildīgu attieksmi pret sevi, klases biedriem, skolotājiem un skolu, sagaidot skolas 80.gadu jubileju

          Valmieras 5.vidusskolas klašu audzinātāju metodiskā komisija 2019./20.m.g.

Klase

Audzinātāja

1.a

Sigita Ābele

1.b

Elīna Stuce

2.a

Dace Ciguze

2.b

Inese Mola

3.a

Sanita Apsīte

3.b

Līga Veikšāne

4.a

Gunta Mitjkova

4.b

Sintija Āboliņa

5.a

Ilona Zēmele

5.b

Maija Blūzma

6.a

Inga Eicēna

6.b

Ilona Veide

7.a

Daila Ranše

8.a

Arta Gredzena

9.a

Inese Lazdiņa

10.a

Aiva Žagariņa

10.b

Linda Broka

11.a

Antra Savele

11.b

Jolanta Krišjāne

12.a

Līga Kliesmete

12.b

Jeļena Maksimceva