Audzināšanas darba aktualitātes

2017./2018.māc.g. audzināšanas darba uzdevumi:
  1. Veicināt atbildības un piederības sajūtas stiprināšanu, rosināt bērnus un jauniešus uz pašiniciatīvu un pašorganizējošu procesu realizāciju, gatavojoties Latvijas valsts simtgadei.
  2.  Turpināt attīstīt interešu izglītības programmas, lai veidotos motivācija mācīties, apgūt demokrātiskas sabiedrības tikumus, uzvedības normas un līdzdalības prasmes.

          Valmieras 5.vidusskolas klašu audzinātāju metodiskā komisija 2017./18.m.g.


Klase

Audzinātāja

1.a

Sanita Apsīte

1.b

Līga Veikšāne

2.a

Gunta Mitjkova

2.b

Santa Urbāne/Sintija Āboliņa

3.a

Inese Ulpe

3.b

Elīna Stuce

4.a

Dace Ciguze

4.b

Inese Mola

5.a

Daila Ranše

6.a

Arta Gredzena

7.a

Inese Lazdiņa

8.a

Aiva Žagariņa

9.a

Antra Savele

10.a

Līga Kliesmete

10.b

Jeļena Maksimceva

11.a

Dace Jākobsone

11.b

Ilona Zēmele

12.a

Jolanta Krišjāne

12.b

Inta Kurvīte