Audzināšanas darba aktualitātes

Audzināšanas darba uzdevumi 2020./2021.m.g. 
Sekmēt skolēnu atbildīgu attieksmi pret sevi, klases biedriem, skolotājiem un skolu
  • Motivēt skolēnus iesaistīties vismaz vienā interešu izglītības pulciņā
  • Iesaistīt skolēnus skolas pasākumu plānošanā un organizēšanā
          Valmieras 5.vidusskolas klašu audzinātāju metodiskā komisija 2020./21.m.g.

Klase

Audzinātāja

1.a

Gunta Mitjkova

1.b

Santa Mālmane

2.a

Sigita Ābele

2.b

Elīna Stuce

3.a

Dace Ciguze

3.b

Inese Mola

4.a

Sanita Apsīte

4.b

Līga Veikšāne

5.a

Dace Jākobsone

5.b

Iveta Jančevska

6.a

Ilona Zēmele

6.b

Maija Miruškina

7.a

Inga Eicēna

7.b

Ilona Veide

8.a

Daila Ranše

9.a

Arta Gredzena

10.a

Inese Lazdiņa

10.b

Jeļena Maksimceva

11.a

Aiva Žagariņa

11.b

Linda Broka

12.a

Antra Savele

12.b

Jolanta Krišjāne