Bibliotēka

Bibliotēka iekļāvusies vienotajā valsts bibliotēku informācijas sistēmā un veic bibliotekāros procesus automatizētajā informācijas sistēmā SKOLU ALISE https://valmiera.biblioteka.lv/Alise/lv/34/advancedsearch.aspx (tikai 5. vidusskola)
Bibliotēkai ir laba sadarbība ar Valmieras integrēto bibliotēku.