Darba plāns


SKOLĒNU DOMES DARBA PLĀNS
2018./2019.m.g.

Nr.p.k.

Pasākums

Laiks

Atbildīgais

1

Skolēnu domes vēlēšanas

02.okt

Gustavs Māziņš

2

Erudīcijas spēle

30.okt

Informācijas nodaļa

3

Šausmu filmu vakars

31.okt

Kultūras nodaļa

4

Pilsonības nedēļa

11.-16.nov

Sadarbības veicināšanas nodaļa

 

•Lāpu gājiens

11.nov

Projektu nodaļa

 

•Patriotiskās stundas

14.nov

Sadarbības veicināšanas nodaļa

 

•Spēle "Es mīlu Tevi, Latvija!"

15.nov

Informācijas nodaļa

 

•Svētku balle

15.nov

Daila Ranše

5

Skolas dekorēšana Ziemassvētkiem

08.dec

Kultūras nodaļa

6

Skolas dzimšanas dienas radio pārraide

17.dec

Informācijas nodaļa

7

Skolas reklāmas filmiņa

janvāris-aprīlis

Informācijas nodaļa

8

Erudīcijas spēle

janvāris

Informācijas nodaļa

9

Erudīcijas spēle

februāris

Informācijas nodaļa

10

Valentīndienas - filmu vakars

12.febr

Kultūras nodaļa

11

Valentīndienas balle

15.febr

Daila Ranše

12

Talantīgo bērnu, absolventu, vecāku vakars

22.febr

Sadarbības veicināšanas nodaļa

13

Erudīcijas spēle

marts

Informācijas nodaļa

14

Izlaušanās istaba

aprīlis

Projektu nodaļa

15

Sporta diena

maijs

Kultūras nodaļa

16

Promenādes svētki

18.maijs

Daila Ranše

17

Pelnītā atpūta

maijs

Daila Ranše