Informācija

Skolas vadības kontakti:

Direktore Rudīte Markus t.642 22443

Direktores vietnieki mācību darbā: Antra Savele,  Vidaga Āboliņa t.64207581

Direktores vietniece audzināšanas darbā: Daila Ranše t.642 22443

Direktores vietnieki informātikā:Vidaga Āboliņa, Lolita Krilova t.642 22443

 Direktores vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā: t.642 22443

Sekretāre lietvede Ausma Stirna t. 64222443 izziņas izsniedz darba dienās    900 - 1230 un 1300 - 1500

Bibliotēka (Inese Lazdiņa un Iveta Jančevska) strādā darba dienās  1000 - 1600

Skolas psiholoģe Inita Trapāne mob.t. 26482442 pieņem
pirmdiena 900 - 1500

otrdiena 800 - 1500

trešdiena ---------

ceturtdiena 900 - 1500

piektdiena 900 - 1500

Sociālā pedagoģe un logopēde Jolanta Krišjāne mob.t.29298900 pieņem
pirmdiena 810 - 1500

otrdiena 810 - 1700

trešdiena 810 - 1500

ceturtdiena --------------

piektdiena 1000 - 1220

Logopēdiskās nodarbības

2.b kl. - pirmdiena 810 - 850
1.b kl. - pirmdiena 1240 - 1320
3.b kl. - pirmdiena 1420 - 1500
1.a kl. - otrdiena 1240 - 1320
4.a kl. - trešdiena 810 - 850
3.a kl. - trešdiena 1330 - 1410
2.a kl. - piektdiena 1140 - 1220

 Skolas medmāsa

katru darba dienu no 800 -  1600