Interešu izglītība

Valmieras 5.vidusskolas

interešu izglītības programmas 2017./2018.m.g. 

Npk

Interešu izglītības programma

Klašu grupa

Pedagogs

 

Nodarbību laiks

1.

Teātra pulciņš

5.-12.

Līga Kliesmete,

Silvija Adamoviča

Otrdiena 15.00-16.30 (5.-8.kl.)

Ceturtdiena 15.00-16.30 (9.-12.kl.)

2.

Teātra pulciņš

 

1.-4.

 

Līga Veikšāne

 

3.

Popgrupa „Mazās Dīvas”

Popgrupa „Dīvas” (vid.sast.)

Popgrupa „Dīvas”

1.-3.

4.-6.

8.-11.

Ilona Veide

Ceturtdiena 14.10 – 15.10

Otrdiena 14.10 – 15.30

Ceturtdiena 15.10 - 16.30

4.

1.-4.klašu koris „Putnēni”

1.-4.

Irēna Zelča

Pirmdiena 8.10 - 8.55

Trešdiena 8.10 – 8.55

 

5.

Meiteņu koris

5.-8.

Liene Zvirbule

Trešdiena 8.10 – 8.55

 

6.

Jauktais koris „Putni”

9.-12.

Liene Zvirbule

 

Otrdiena 8.10 – 9.35

Trešdiena 15.45 – 17.30

 

7.

Zēnu koris

2.-6.

Liene Zvirbule

 

Ceturtdiena 8.10 – 8.55

8.

Tautu deju kolektīvs

1.

2.

3.-4.

5.-6.

7.-9.

Iluta Uškāne

Pirmdiena 13.30 – 16.30

Trešdiena 13.30 – 16.30

9.

 

Kustību rotaļas

1.-2.

Dace Jākobsone

Piektdiena 11.30 -13.00

 

10.

Skolas vēstures pulciņš

5.-12.

Inese Mola

 

11.

Sporta spēļu pulciņš

9.-12.

Ivars Polks

Trešdiena 20.00 – 21.30 (V2.V)

Projekta SAM 8.3.2. aktivitātes

 

Npk

Interešu izglītības programma

Klašu grupa

Pedagogs

 

Nodarbību laiks

1.

Radošās pašizpausmes pulciņš

1.-4.

Dace Ciguze

Pirmdiena 14.10 – 14.50

2.

Mūsdienu deja

5.-9.

Anita Lielmane                                                                                                                   

Ceturtdiena 15.50 – 16.30

3.

Robotika

4.- 6.

Lolita Krilova

Otrdiena 14.20 – 15.00

4.

Robotika

7.- 9.

Ilona Zēmele

Trešdiena 13.30 - 15.00

 Sagatavoja: Direktores vietniece audzināšanas darbā Daila Ranše