Interešu izglītība

Valmieras 5.vidusskolas

interešu izglītības programmas 2018./2019.m.g.

 

Npk

Interešu izglītības programma

Klašu grupa

Pedagogs 

Nodarbību laiks

1.

Teātra pulciņš

5.-12.

Līga Kliesmete,

Silvija Adamoviča

Otrdiena 15.10-16.30

Ceturtdiena 16.00-17.20

2.

Teātra pulciņš 

1.-4. 

Silvija Adamoviča

Otrdiena 12.40-14.20

3.

Popgrupa „Mazās Dīvas”

Popgrupa „Dīvas” (vid.sast.)

Popgrupa „Dīvas”

1.

4.-5.

5.-6.

10.-11..

Ilona Veide

Trešdiena 13.20-14.20

Pirmdiena 14.20-15.30

Ceturtdiena 14.20-15.20

Ceturtdiena 15.20-16.20

4.

1.-4.klašu koris „Putnēni”

1.-4.

Irēna Zelča

Pirmdiena 8.10 - 8.50

Trešdiena 8.10 – 8.50 

5.

Meiteņu koris

5.-8.

Liene Zvirbule

Trešdiena 8.10 – 9.40 

6.

Jauktais koris „Putni”

9.-12.

Liene Zvirbule

 

Otrdiena 8.10 – 9.35

Trešdiena 16.00 – 17.30 

7.

Zēnu koris

2.-6.

Liene Zvirbule 

Ceturtdiena 8.10 – 8.50

8.

Tautu deju kolektīvs

1.

2.

3.-4.

5.-6.

7.-9.

Iluta Uškāne

Pirmdiena 13.30 – 16.30

Trešdiena 13.30 – 16.30

9. 

Mūsdienu deja

5.-9.

Anita Lielmane

Ceturtdiena 16:00 – 17:20

10.

Skolas vēstures pulciņš

5.-12.

Inese Mola

Piektdiena 13.20 – 14.20

11.

Sporta spēļu pulciņš

9.-12.

Ivars Polks

Pirmdiena 16.00 - 17.30

Otrdiena 16.00 – 17.30 

Projekta SAM 8.3.2. aktivitātes

 

Npk

Interešu izglītības programma

Klašu grupa

Pedagogs 

Nodarbību laiks

1.

Radošās pašizpausmes pulciņš

1.-4.

Dace Ciguze

Pirmdiena 12.40 – 14.20

2.

Robotika

3.- 6.

Anna Skruode

Otrdiena 15.10 – 17.15 

  !!! 2018./2019.m.g. laikā 2x mēnesī (otrdienās no 12.30 līdz 14.15) 1. – 2.klašu skolēniem tiek piedāvāta iespēja darboties Robotronikas nodarbībās kopā ar pasniedzējiem no Rīgas.

 Sagatavoja: Direktores vietniece audzināšanas darbā Daila Ranše