Interešu izglītība

Valmieras 5.vidusskolas

interešu izglītības programmas 2019./2020.m.g. 

Npk

Interešu izglītības programma

Klašu grupa

Pedagogs

 

Nodarbību laiks

1.

Teātra pulciņš

5.-8.

9.-12.

Līga Kliesmete,

Silvija Adamoviča

Otrdiena 15.10-16.30

Ceturtdiena 15.10-16.30

2.

Teātra pulciņš

 

1.-4.

 

Silvija Adamoviča

Otrdiena 13.20-14.10 (1.-2.)

Otrdiena 14.20-15.00 (3.-4.)

3.

Popgrupa „Mazās Dīvas”

Popgrupa „Dīvas” (vid.sast.)

Popgrupa „Dīvas”

1.-4.

5.-6.

7.-9.

10.-12.

Ilona Veide

Otrdiena 13.20-14.20

Ceturtdiena 15.10-16.10

Otrdiena 15.10-16.10

Ceturtdiena 16.20-17.20

4.

1.-4.klašu koris „Putnēni”

1.-4.

Irēna Zelča

Pirmdiena 8.10 - 8.50

Trešdiena 8.10 – 8.50

 

5.

Meiteņu koris

5.-8.

Liene Zvirbule

Trešdiena 8.10 – 9.40

 

6.

Jauktais koris „Putni”

9.-12.

Liene Zvirbule

 

Otrdiena 8.10 – 9.40

Trešdiena 16.00 – 17.30

 

7.

Zēnu koris

1.-7.

Liene Zvirbule

 

Ceturtdiena 8.10 – 8.50

8.

Tautu deju kolektīvs

1.

2.

3.-4.

5.-6.

7.-9.

Līga Kokorēviča

Ilona Migla

Pirmdiena 13.30 – 16.20

Trešdiena 13.30 – 16.20

9.

 

Mūsdienu deja

5.-9.

Ilona Migla

Trešdiena 16.20 – 17.00

10.

Skolas vēstures pulciņš

5.-12.

Inese Mola

Ceturtdiena 15.15 – 16.00

11.

Sporta spēļu pulciņš

9.-12.

Ivars Polks

Pirmdiena 19.15- 20.30

Otrdiena 20.00 – 21.30

 

 

Projekta SAM 8.3.2. aktivitātes

 

Npk

Interešu izglītības programma

Klašu grupa

Pedagogs

 

Nodarbību laiks

1.

Robotika

3.- 4.

5.-7.

Anna Skruode

Otrdiena 14.30-15.10

Otrdiena 15.15- 15.55

2.

Jauno pētnieku pulciņš

1.-4.

Sigita Ābele

Ceturtdiena 14.30-15.10

 

 

 

Sagatavoja: Direktores vietniece audzināšanas darbā Daila Ranše