Jaunie vides līderi

Šī gada 19.janvārī, plkst. 10:00, ar noslēguma pasākumu un erudīcijas spēli koncertzālē “Valmiera”, noslēgsies biedrības “Daibes ilgtspējas centrs” projekts “Jaunie vides līderi”, kurā piedalās 11 komandas no Vidzemes un Latgales skolām.

Atgādinam, ka projekta laikā , vidusskolēniem un pamatskolu pēdējo klašu skolēniem, caur aizraujošiem uzdevumiem, izaicinājumiem, asām un zaļām sajūtām tika slīpētas jauno vides līderu prezentāciju sagatavošanas un uzstāšanās prasmes, pasākumu plānošanas un organizēšanas iemaņas, spēju efektīvi “žonglēt” ar faktiem un pārliecinoši iesaistīties debatēs par vides jautājumiem.

Trīs apmācību dienās un pieredzes apmaiņas braucienu laikā komandas iepazinās viena ar otru, dalījās pieredzē un iespaidos. Projekta laikā Vidzemes skolu līderu komandām mērķtiecīgi tika sniegtas zināšanas par aprites ekonomikas, vides aizsardzības jautājumiem un noslēguma pasākumā komandas jauniegūtās zināšanas pārbaudīs erudīcijas spēlē, kā arī prezentēs projekta laikā paveikto, izpētīto un apgūto pārējiem dalībniekiem un sadarbības partneriem.

Noslēguma pasākumā, pēc noslēguma prezentāciju izvērtēšanas, tiks noteikta uzvarētāju komanda, kā arī gaidāms patīkams pārsteigums no Kristapa Rasima un citiem biedrības “Daibes ilgtspējas centrs” labvēļiem. Ar nepasietību gaidām projekta noslēguma pasākumu, lai atkal tiktos ar Vidzemes un Latgales aktīvākajiem un erudītākajiem jauniešiem!

Informācijai par pasākuma un projekta norisi iespējams sekot līdzi https://www.facebook.com/jaunievideslideri/ un https://www.facebook.com/daibesic/.

Biedrība “Daibes ilgtspējas centrs” ir dibināta 2016.gadā ar mērķi īstenot kvalitatīvas vides izglītības aktivitātes un ar tām saistītām iniciatīvām panākt vides ilgtspējīgu uzturēšanu Vidzemē. 2017.gadā biedrība ar Latvijas vides aizsardzības fonda un SIA “ZAAO” finansiālu atbalstu, īsteno četrus vides izglītības projektus dažādām mērķauditorijām. Skolēniem - “Mobilā vides izziņas klase”, “Jaunie vides līderi”, “Vides erudīts” un pašvaldību darbiniekiem - “Tīra vide teiks PALDIES!”.Projekta “Jaunie vides līderi” aktivitāte – radošo darbu izstāde “PET pudeles otrā elpa”

Pagājušā gada decembra  mēnesī un šī gada sākumā skolas otrajā stāvā aplūkojama izstāde “PET pudeles otrā elpa”. Izstādes organizatori - 11.b klases kultūrizglītības jaunieši. Tās mērķis: veicināt skolēnu izpratni atkritumu apriti un PET pudeļu otrreizējās izmantošanas iespējām.

Tika izveidoti dažādi priekšmeti  - rotaļlietas, krēsls, penāļi, vāzes, dažādi interjera dekori un pat citrusaugļu sulu spiede. Apskatei kopā tika izlikti 43 darbi.

Paldies visiem, kuri iesaistījās izstādes veidošanā!

Piedāvājam aplūkot darbus arī virtuālajā izstādē skolas mājas lapas galerijā!


Dalība projektā “Jaunie vides līderi”

Šī gada 23. novembrī projekta ‘’Jaunie vides līderi’’ ietvaros mūsu skolā viesojās ciemiņi no Salacgrīvas vidusskolas. Ciemiņus sagaidīja 11.b klases kultūrizglītības programmas jaunieši.

Laiks tika pavadīts abpusēji lietderīgās sarunās par skolu aktivitātēm un darbošanos projektā „Jaunie vides līderi”. Viesiem noorganizējām nelielu ekskursiju pa skolu un pakavējāmies skolas muzejā. Dienas gaitā sekoja „Zaļais” konkurss SAMSUNG digitālajā klasē, kurā bija 20 nozīmīgi jautājumi par PET pudeļu apriti pie mums Latvijā un kaimiņvalstīs. Noslēgumā dzērām tēju, ēdām dažādus gardumus un jaukā gaisotnē darbojāmies radošajā darbnīcā ‘’PET pudeļu otrā elpa’’, kurā no izlietotajām PET pudelēm izveidojām jaunus, noderīgus un pielietojamus priekšmetus, kā piemēram, putnu barotavas, puķu podiņus un penāļus.

Noslēgumā apmainījāmies ar komplimentiem un jaukais pasākums bija noslēdzies.

Projekts „Jaunie vides līderi” turpinās un, jau tuvākajās divās nedēļās, skolā norisināsies vides konkurss „PET pudeļu otrā elpa”. Aicinām visus iesaistīties! Nolikumu skatīt zemāk

 

11.b klases kultūrizglītības programmas jauniešu vārdā, Ilva Gritāne 


Valmieras 5.vidusskolas

vides konkursa “PET pudeļu otrā elpa” nolikums

Konkursa mērķis: Veicināt skolēnu izpratni atkritumu apriti un PET pudeļu otrreizējās izmantošanas iespējām.

Organizatori: Valmieras 5.vidusskolas 11.b klases kultūrizglītības programmas jaunieši.

Dalībnieki: Visi Valmieras 5.vidusskolas klašu kolektīvi, kā arī individuālie dalībnieki.

Konkursa uzdevums: Izmantojot jau izlietotas PET pudeles, izgatavot ikdienā izmantojamas, noderīgas lietas (skatīt paraugus). Klāt pievienot pavadrakstu, kurā uzrakstīts izgatavotās lietas nosaukums, nepieciešamie materiāli un pagatavošanas gaita.

Darbu iesniegšana: Darbus iesniegt sk.Dailai Ranšei līdz 2017.gada 6.decembrim. Darbu skaits nav noteikts, bet klasei sevi jāpārstāv, vismaz, ar vienu darbu. Nedrīkst iesniegt paraugā redzamos darbus.

Darbu vērtēšana:

·         Darbi tiks izstādīti publiskai apskatei (izstādē) ar norādi uz autoru.

·         Tiks izvērtēti labākie darbi sekojošās grupās 1.-4.klase; 5.-8.klase; 9.-12.klase.

·         Labākie darbi saņems videi draudzīgas pārsteiguma balvas.

·         Paši interesantākie darbi tiks ievietoti īpaši iespiestā brošūrā, kura tiks izplatīta visā Latvijā.Jaunie vides līderi Limbažos!
2.n
ovembrī 11.b klases kultūrizglītības jaunieši devās uz apmaiņas programmas pasākumu “Pārvietojies un rullē videi draudzīgi!” Limbažu 3. vidusskolā, projekta „Jaunie vides līderi” ietvaros.

Pasākuma mērķis bija veicināt skolēnu zināšanas par ilgtspējīgu un dabai draudzīgu pārvietošanos. Mūsu skolas jauniešiem bija jāsacenšas dažādos uzdevumos kopā ar Limbažu 3. vidusskolas skolēniem. Jaunieši pārbaudīja savas zināšanas, izturību un radošumu. Tika nodibināts labs kontakts ar Limbažu 3.vidusskolu, iegūta pieredze un jaunas zināšanas.

Tuvākajā laikā mēs projekta Jaunie vides līderi ietvaros uzņemsim jauniešus no Salacgrīvas, lai iepazīstinātu viņus ar PET pudeļu apriti Latvijā un darbotos dažādās radošajās darbnīcās.

Kultūrizglītības programmas skolniece Ketlīna Paula Kazaka


Projekta “Jaunie vides līderi” komandas uzsāk dalību mācību gada zaļākajā izaicinājumā

Biedrība “Daibes ilgtspējas centrs” ciešā sadarbībā ar SIA “ZAAO”, un ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu, 2017.gada rudenī uzsāk projekta “Jaunie vides līderi” īstenošanu Vidzemes un Latgales skolās. Dalībai projektā atsaukušās 11 komandas, tajā skaitā arī ______________ (Jūsu skolas nosaukums), kuras projekta laikā iepazīs un izglītos viena otru par dažādām ar aprites ekonomiku un vides aizsardzību saistītām tēmām.
Projekta, vidusskolēniem un pamatskolu pēdējo klašu skolēniem, “Jaunie vides līderi” laikā, caur aizraujošiem uzdevumiem, izaicinājumiem, asām un zaļām sajūtām mācīsim un “slīpēsim” jauno vides līderu prezentāciju sagatavošanas un uzstāšanās prasmes, pasākumu plānošanas un organizēšanas iemaņas, spēju efektīvi “žonglēt” ar faktiem un pārliecinoši iesaistīties debatēs par vides jautājumiem.
Trīs apmācību dienās un pieredzes apmaiņas braucienu laikā komandas iepazīsies viena ar otru, dalīsies pieredzē.Projekta laikā Vidzemes skolu līderu komandām mērķtiecīgi tiks sniegtas zināšanas par aprites ekonomikas, vides aizsardzības jautājumiem un projekta noslēgumā šīs zināšanas vērtēsim pēc sagatavotās prezentācijas, tā atrodot aktīvākos jauniešus/vides līderus, kas piedalīsies dažādu biedrības projektu īstenošanā nākošajos gados. Pirmā tikšanās reize notiks jau 5.septembrī, kas norisināsies poligonā “Daibe”, un aicinām ikvienu sekot līdzi savu skolas biedru gaitām šajā izaicinājumā: 
https://www.facebook.com/jaunievideslideri/
Lai arī izaicinājumā piedalīties var tikai komandas, kas ir pieteikušās, tomēr brīvklausītāji laipni aicināti apmeklēt apmācību dienas un uzzināt daudz jauna par prezentācijas mākslu, pasākumu organizēšanu, informācijas apkopošanu un izmantošanu, kā arī pētījumu veikšanu.

Mudinām ikvienu sekot līdzi informācijai par šo un citiem biedrības projektiem Facebook.com
lapā https://www.facebook.com/daibesic/ un apmeklēt sev interesējošos pasākumus.

Uz drīzu tikšanos!
Biedrība “Daibes ilgtspējas centrs”