Untitled


Paldies!

Publicēja 2018. gada 30. jūl. 01:18Valmieras 5 vidusskola   [ atjaunināts 2018. gada 30. jūl. 01:20 ]

 Liels paldies visiem, kuri skolas vārdā sumināja savu pilsētu svētku gājienā "Valmiera lepojas". Lai turpinās svētki un vasara!

Valmieras 5. vidusskola turpina uzņemšanu 2018./2019.m.g. 10. klasēs

Publicēja 2018. gada 21. jūn. 04:38Valmieras 5 vidusskola   [ atjaunināts 2018. gada 21. jūn. 04:41 ]

Gudra izvēle - kultūrizglītība

Publicēja 2018. gada 8. jūn. 02:03Valmieras 5 vidusskola

Kad vasara pin savu ziedu svētku bizi, klāt mirklis, kad arī izglītoties gribētāji ievelk elpu un saka: “Tuvojas brīvlaiks! “ Noslēgumam virzās viss aizvadītais mācību gads. Katrā skolā tam ir savi vasaras krāšņie raibumi. Brīvlaiks sola atpūtu, tomēr pamatskolas absolventiem tas ir atbildīgs brīdis - laiks izvēlēties savu skolu turpmākajām gaitām.

Valmieras 5. vidusskolā var sastapt skolēnus, kuri pēc pamatskolas beigšanas atraduši savu vietu kultūrizglītības virzienā. Tā ir veiksmīga un iesakāma izvēle, kuru Latvijā veido valsts un pašvaldību izglītības iestāde, kas īsteno profesionālās ievirzes, profesionālās vidējās izglītības programmu. Tā nodrošina nākamo profesionālo mākslinieku, mūziķu, dejotāju, kultūras nozaru speciālistu sagatavošanu.

To  vidusskolēni apgūst mūsdienīgos un sabiedrībai aktuālos mācību priekšmetos: ievads skatuves mākslā, mūsdienu deja, datorgrafika, interjera dizains un projektu vadība.

Jaunieši paši veido prasmes un iemaņas organizējot, vadot projektus un pasākumus mācību gaitā.

Šajā mācību gadā biedrība “Daibes ilgtspējas centrs” ciešā sadarbībā ar SIA “ZAAO”,  ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu, uzsāka projekta “Jaunie vides līderi” īstenošanu Vidzemes un Latgales skolās. Projekta laikā kultūrizglītības virziena jaunieši iepazinās un izglītoja viens otru par dažādām ar aprites ekonomiku un vides aizsardzību saistītām tēmām. Āķīgi uzdevumi, izaicinājumi, neparedzamas sajūtas, jauno vides līderu prezentāciju sagatavošana un uzstāšanās prasmes, pasākumu plānošanas un organizēšanas iemaņas, spēja efektīvi variēt ar faktiem un pārliecinoši iesaistīties debatēs par vides jautājumiem - tie ir ieguvumi, kuri tiek augstu novērtēti  audzēkņu un pedagogu  sarunās.

 Šī projekta ievaros 11.b klases kultūrizglītības jaunieši devās uz apmaiņas programmas pasākumu “Pārvietojies un rullē videi draudzīgi!” Limbažu 3. vidusskolā. Tika nodibināts labs kontakts, iegūta pieredze un jaunas zināšanas.

Projekta ietvaros skolā ieradās arī draugi no Salacgrīvas vidusskolas, lai iepazītos ar PET pudeļu apriti Latvijā un darbotos dažādās radošajās darbnīcās.

Kultūrizglītības jaunieši paši plānoja un organizēja konkursu visām klašu grupām, izmantojot jau izlietotas PET pudeles, izgatavot ikdienā lietojamas, noderīgas lietas. Tās visi varēja aplūkot arī izstādē. Tika izvērtēti labākie darbi katrā klašu grupā, pasniegtas videi draudzīgas pārsteiguma balvas. Nolemts, ka interesantākie darbi tiks ievietoti īpaši iespiestā brošūrā, kura tiks izplatīta visā Latvijā.

Radošuma izpausmes mācību procesā pārvērtušās arī par jauniešu veidoto filmu ”Spēka zīme - skola pie ezeriņa” un lielformāta stendu, kas rotā skolas 3.stāvu.

Savukārt gida prasmes, pastāstot par Valmieras ievērojamākajām vietām skolas tuvumā, jaunieši veiksmīgi apliecināja brīvdabas pasākumā “Mēs savai pilsētai”, kas šogad noritēja jau septīto reizi.

11.b klases skolniece Ketlīna Paula Kazaka atzīst, ka Valmieras 5. vidusskolu izvēlējusies tieši kultūrizglītības dēļ, jo nākotnē plāno turpināt savu karjeru  šajā virzienā un ir priecīga, ka jau šobrīd var praktizēties sev tīkamajā darbā.

Viņa nav vienīgā, jo arī pārējie kultūrizglītības klases jaunieši atzīst sakāmo, ka “šis laikmets atmet cilvēkus, kuri tikai grib. Tas pieprasa cilvēkus, kuri grib, var un zina, kā to var izdarīt.”  To var izdarīt  Valmieras 5. vidusskolā, apvienojot vispārizglītojošās mācības ar profesionālo ievirzi - tas būs jau tagad  liels solis nākotnei.

skolotāja Inese Mola

Kopā ar "Gudrs, vēl gudrāks" ciemos pie Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa

Publicēja 2018. gada 1. jūn. 02:15Valmieras 5 vidusskola   [ atjaunināts 2018. gada 13. jūn. 03:44 ]

Mācību gada nogalē LTV erudīcijas spēles «Gudrs, vēl gudrāks» uzvarētājs Gustavs Māziņš un viņa skolotāja Lolita Krilova kopā ar raidījuma vadītājiem viesojās pie spēles patrona - Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa.

Vizītes oficiālajā daļā visu klašu uzvarētāji no prezidenta saņēma apsveikumus un laba vēlējumus, kā arī iespēju kopā uzņemt fotogrāfiju. Neformālā pieņemšanas daļa noritēja, savstarpēji izvaicājot par spēli, atbildot uz jauniešiem un skolotājiem interesējošiem jautājumiem. Prezidents R. Vējonis uzslavēja raidījuma varoņus un atzina, ka pats  reizēm skatās šo pārraidi, bet ne vienmēr zina pareizo atbildi. Pēc tikšanās viesi devās ekskursijā pa Rīgas pili un uzzināja tā vēsturi.

SMART Goal Setting jeb Gudrā mērķu sasniegšana

Publicēja 2018. gada 29. maijs 12:59Valmieras 5 vidusskola


29. maija rītā Valmieras 5. vidusskolā viesojās Erasmus programmas brīvprātīgā no Čehijas Lucia Sitarova un angļu valodā 11.klašu skolēniem vadīja darbnīcu Smart Goal Setting jeb Gudrā mērķu sasniegšana.
Lucija viesojās skolā otro reizi. Pirmajā tikšanās reizē angļu valodas stundā gada nogalē viņa pastāstīja par savu valsti - Čehijas Republiku, tās galvenajiem vēsturiskajiem pagriezieniem, ģeogrāfiju un slaveniem cilvēkiem.
Šoreiz darbnīcas mērķis bija parādīt jauniešiem paņēmienu, kā izvirzīt mērķus, kā tos sasniegt, veicot konkrētas darbības soli pa solim, kā arī apzināt savas dzīves jomas, kurās vēlamas izmaiņas un uzlabojumi.
SMART darbnīcas nosaukumu atšifrējot latviski, iznāk: S – specifisks, M –(iz) mērāms, A – apgūstams jeb sasniedzams, R – reāls, atbilstošs, T – laika limits. Mērķa sasniegšanā svarīgi ir noteikt konkrēti veicamas darbības un piefiksēt izdarīto un neizdarīto kalendārā vai dienasgrāmatā, tādējādi esot atbildīgam par izvirzīto uzdevumu izpildi. Tāpat svarīgi ir izdarīt secinājumus, ja kaut kas nav izdevies, mācīties no šīs pieredzes un virzīties uz priekšu, aktualizējot mērķa statusu.
Darbnīca ilga 90 minūtes angļu valodas stundu laikā, tas bija papildu ieguvums, lietojot valodu saziņā un uzdevumu veikšanā. Valmieras 5.vidusskolas jauniešiem šī bija iespēja aktīvi līdzdarboties mācību gada nogalē, kā arī iepazīt brīvprātīgā darba principus.
SMART darbnīcu un tikšanos palīdzēja organizēt angļu valodas skolotāja Zane Bērziņa.
Par Luciju:
Lucija ir brīvprātīgā no Čehijas Republikas un Valmierā uzturas Erasmus brīvprātīgo programmas ietvaros. Viņa darbojas Jauniešu ideju laboratorijā Valmieras Novada fonda paspārnē kopš pagājušā gada novembra un Valmierā būs līdz septembra beigām. Viņai ir bakalaura grāds žurnālistikā, maģistra grāds starptautiskajās attiecībās un starptautiska pieredze darbā ar jauniešiem. Lucijas mērķis ir nodot savu pieredzi un kompetenci neformālās izglītības veidā, iedvesmot jauniešus jauniem mērķiem un vienkārši būt atvērtai jauniešu interesēm, piedāvājot sadarbību ar jauniešu grupām skolās vai JIL pasākumos. Ziemas un pavasara periodā Lucija vadīja bezmaksas fitnesa-baleta nodarbības Kustību bāzes telpās, un tās bija pieejamas ikvienam.
Ja vēlaties sazināties ar Luciju, rakstiet viņai uz e-pastu l.sitarova@gmail.com

“No senatnes līdz mūsdienām”

Publicēja 2018. gada 22. maijs 04:05Valmieras 5 vidusskola


18. maijā Valmieras 5. vidusskolas otrklasnieki devās izglītojošā ekskursijā uz Ķoņiem, kur ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros varēja iepazīties ar Ķoņu dzirnavām, kurās veiksmīgi tiek attīstīts lauku tūrisms.
Dzirnavas ir celtas pirms 210 gadiem un ir vienīgā vieta Latvijā, kur vienviet tiek malti graudi un vērpta vilna. Ekskursijas vadītāja pastāstīja un parādīja, kā tiek organizēts darbs, lai no zemnieku atvestajiem graudiem iegūtu miltus, putraimus, grūbas. Bija iespēja arī vērot vilnas kāršanas, vērpšanas un šķeterēšanas procesu.
Skolēni dzirnavu saimnieces vadībā radošajā darbnīcā gatavoja lācīšus no aitas vilnas.
Mazajiem tā bija lieliska iespēja iepazīties arī tieši ar uzņēmējdarbību laukos, saprast, kā šādā vietā labāk piesaistīt tūristus, iepazīt arī senās profesijas, kuras aktuālas arī mūsdienās.

Brīvdabas pasākums „Mēs savai pilsētai”

Publicēja 2018. gada 21. maijs 04:38Valmieras 5 vidusskola

Prieks, radoša atmosfēra, dziesmas, dejas, sportiskas jautrības stafetes un daudz citu emociju un aktivitāšu valdīja sestdienas rīta pusē Dzirnavu ezeriņa promenādē un Valmieras 5.vidusskolas stāvlaukumā un sporta laukumā. Tur jau 7.reizi Valmieras 5.vidusskola organizēja brīvdabas pasākumu „Mēs savai pilsētai”. Svētku organizatorus iepriecināja kuplais apmeklētāju skaits, jo svētki jau domāti ikvienam valmierietim un pilsētas viesim. Valmieras 5.vidusskola pateicas Valmieras pilsētas pašvaldībai par sniegto atbalstu svētku organizēšanā pašvaldības projektu konkursa ietvaros.

Daila Ranše,  dir.vietn.audz.darbā

Video ieskats "Mēs savai pilsētai"

Publicēja 2018. gada 21. maijs 00:20Valmieras 5 vidusskola   [ atjaunināts 2018. gada 21. maijs 04:42 ]

19. maijā Dzirnavu ezeriņa promenādē rīkojām pasākumu "Mēs savai pilsētai". Piedāvājam ielūkoties pasākuma mirkļos! 

Akcija “Atpakaļ uz skolu”

Publicēja 2018. gada 17. maijs 04:14Valmieras 5 vidusskola

Mūsu skola vairākus gadus iesaistās akcijā “Atpakaļ uz skolu”, kuras laikā skolēniem ir iespēja uzzināt par Eiropas Savienības aktualitātēm no cilvēkiem, kuru darbs ir saistīts ar Eiropas Savienības tematiku.
2018. gads ir Eiropas Kultūras mantojuma gads, kad uzmanības centrā ir kultūras mantojums, tā daudzveidība un vērtības, kā arī cilvēki, kas ikdienā strādā, lai tas būtu labāk sargāts, saudzēts, lietots un izprasts.
Šogad pie mums viesojās Sandra Ziediņa, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Vidzemes reģionālās nodaļas valsts inspektore. 9. un 11.klašu skolēniem bija iespēja uzzināt, ar ko nodarbojas Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, kā arī iegūt informāciju par Vidzemes reģiona kultūras pieminekļiem.

“Skolas lepnums 2018” ceremonija Valmieras 5.vidusskolā

Publicēja 2018. gada 11. maijs 04:50Valmieras 5 vidusskola

10.maija vakarā Valmieras 5.vidusskolas svinību zālē pulcējās skolēni, skolotāji un vecāki uz mācību priekšmetu olimpiāžu, sacensību un konkursu uzvarētāju apbalvošanas ceremoniju. Mācību gads teju jau beigsies un padarīts patiešām daudz. Dažādās nominācijās tika apbalvots 91 skolēns, bet galveno titulu “Skolas lepnums 2018” ieguva Estere Elbrete sākumskolas posmā, Pēteris Gailis pamatskolas posmā un Gustavs Māziņš vidusskolā. Balvas saņēmēji tika apbalvoti ar speciāliem diplomiem, goda pildspalvām un bankas “Citadele” specbalvām. Īpašus pateicības ziedu pušķus saņēma skolotāji, kuri darbojušies ar apbalvotajiem skolēniem. Tos sagatavoja vidusskolas jaunieši kopā ar skolas absolventu, dizaineri Aivi Megri, īpašā radošajā darbnīcā. Pasākumu kuplināja dziedātājs, jau sens skolas draugs – IGO, kopā ar ģitāristu Armandu Alksni. Bija iespējams iepazīties ar IGO dziesmām, dzeju un radītajiem dizaina priekšmetiem.

 Daila Ranše dir.vietn.audz.darbā

1-10 of 84