Mācību programmas

Vidusskolā piedāvājam šādas mācību programmas:
pamatskolai
  •         vispārējā pamatizglītība 1. – 9.klase (kods 21011111)
  •         speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611) vidusskolai
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011)

Mācību priekšmets

10.kl.

11.kl.

12.kl

Obligātie mācību priekšmeti

Latviešu valoda

2

2

2

1.svešvaloda (angļu)

3

3

3

2.svešvaloda (vācu/krievu)

3

3

3

Matemātika

4

4

4

Informātika

1

1

1

Sports

3

3

3

Fizika

3

3

4

Ķīmija

2

2

3

Bioloģija

2

2

2

Latvijas un pasaules vēsture

2

2

2

Literatūra

2

2

2

Mūzika

1

1

Sociālās zinības

Ģeogrāfija

1

1

1

Psiholoģija

1

1

1

Veselības mācība

1

1

-

Kulturoloģija

1

1

1

Ekonomika

2

2

2

 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (kods 31013011)

Mācību priekšmets

10.kl.

11.kl.

12.kl

Obligātie mācību priekšmeti

Latviešu valoda

2

2

2

1.svešvaloda (angļu)

3

3

3

2.svešvaloda (vācu/krievu)

3

3

3

Matemātika

6

6

6

Informātika

1

1

1

Sports

3

3

3

Latvijas un pasaules vēsture

2

2

2

Fizika

3

3

4

Ķīmija

2

2

3

Bioloģija

2

2

2

Literatūra

2

2

2

Mūzika

1

1

Sociālās zinības

Ģeogrāfija

1

1

1

Veselības mācība

1

1

-

Kulturoloģija

1

1

1

Ekonomika

1

1

1

Dabaszinības un tehniskās zinības

Programmēšanas pamati

-

1

2

Tehniskā grafika

-

1

1

 

Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programma/policija/ (kods 31014011)

Mācību priekšmets

10.kl.

11.kl.

12.kl

Obligātie mācību priekšmeti

Latviešu valoda

2

2

2

1.svešvaloda (angļu)

3

3

3

2.svešvaloda (vācu/krievu)

3

3

3

Matemātika

4

4

4

Informātika

1

1

1

Sports

3

3

3

Latvijas un pasaules vēsture

2

2

2

Dabaszinības

3

3

2

Literatūra

2

2

2

Mūzika

1

1

Sociālās zinības

Ģeogrāfija

2

2

1

Psiholoģija

1

1

1

Politika un tiesības

-

-

2

Kulturoloģija

1

1

1

Ekonomika

1

1

1

Valodas

3. svešvaloda (krievu/vācu)

3

3

3

Profesionālā ievirze

Kriminālistika

1

1

1

Ieroču un šaušanas mācība

-

-

2

Pašaizsardzība un tuvcīņa

2

2

2

 

Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programma/kultūrizglītības/ (kods 31014011)

Mācību priekšmets

10.kl.

11.kl.

12.kl

Obligātie mācību priekšmeti

Latviešu valoda

2

2

2

1.svešvaloda (angļu)

3

3

3

2.svešvaloda (vācu/krievu)

3

3

3

Matemātika

4

4

4

Informātika

1

1

1

Sports

3

3

3

Latvijas un pasaules vēsture

2

2

2

Dabaszinības

3

3

2

Literatūra

2

2

2

Mūzika

-

1

1

Sociālās zinības

Ģeogrāfija

2

2

1

Psiholoģija

1

1

1

Kulturoloģija

1

1

1

Valodas

3. svešvaloda (krievu/vācu)

3

3

3

Profesionālā ievirze

Ievads skatuves mākslā

1

1

1

Mūsdienu deja

1

1

1

Projektu vadība

1

1

-

Interjera dizains

-

1

1

Datorgrafika

-

-

1