Mācību programmas

Vidusskolā piedāvājam šādas mācību programmas:
pamatskolai
  •         vispārējā pamatizglītība 1. – 9.klase (kods 21011111)
  •         speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611)
vidusskolai
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 
(kods 31011011)

Mācību priekšmets10.kl.11.kl.12.kl
Obligātie mācību priekšmeti
Latviešu valoda222
1.svešvaloda (angļu)333
2.svešvaloda (vācu/krievu)333
Matemātika444
Informātika21-
Sports333
Fizika334
Ķīmija223
Bioloģija222
Latvijas un pasaules vēsture222
Literatūra222
Mūzika11-
Sociālās zinības
Ģeogrāfija111
Psiholoģija111
Veselības mācība11-
Kulturoloģija111
Ekonomika222
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (kods 31013011)
Mācību priekšmets10.kl.11.kl.12.kl
Obligātie mācību priekšmeti
Latviešu valoda222
1.svešvaloda (angļu)333
2.svešvaloda (vācu/krievu)333
Matemātika666
Informātika21-
Sports333
Latvijas un pasaules vēsture222
Fizika334
Ķīmija223
Bioloģija222
Literatūra222
Mūzika11-
Sociālās zinības
Ģeogrāfija111
Veselības mācība2--
Kulturoloģija111
Ekonomika111
Dabaszinības un tehniskās zinības
Programmēšanas pamati-12
Tehniskā grafika-2-
Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programma/policija/ (kods 31014011)
Mācību priekšmets10.kl.11.kl.12.kl
Obligātie mācību priekšmeti
Latviešu valoda222
1.svešvaloda (angļu)333
2.svešvaloda (vācu/krievu)333
Matemātika444
Informātika21-
Sports333
Latvijas un pasaules vēsture222
Dabaszinības332
Literatūra222
Mūzika11-
Sociālās zinības
Ģeogrāfija221
Psiholoģija111
Politika un tiesības--2
Kulturoloģija111
Ekonomika111
Valodas
3. svešvaloda (krievu/vācu)333
Profesionālā ievirze
Kriminālistika111
Ieroču un šaušanas mācība--2
Pašaizsardzība un tuvcīņa222
Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programma/kultūrizglītības/ (kods 31014011)
Mācību priekšmets10.kl.11.kl.12.kl
Obligātie mācību priekšmeti
Latviešu valoda222
1.svešvaloda (angļu)333
2.svešvaloda (vācu/krievu)333
Matemātika444
Informātika21-
Sports333
Latvijas un pasaules vēsture222
Dabaszinības332
Literatūra222
Mūzika11-
Sociālās zinības
Ģeogrāfija221
Psiholoģija111
Kulturoloģija111
Valodas
3. svešvaloda (krievu/vācu)333
Profesionālā ievirze
Ievads skatuves mākslā111
Mūsdienu deja111
Projektu vadība11-
Interjera dizains-11
Datorgrafika-1-