Pasākumu plāns

Pasākumu plāns Valmieras 5.vidusskolā 2017./2018.mācību gada 2.semestrī

Informāciju sagatavoja: Daila Ranše tālr. 26336719, e-pasts: dailara@inbox.lv

Datums

Pasākuma nosaukums

Atbildīgā persona

Janvāris

Svešvalodu metodiskās apvienības organizētie pasākumi

J.Maksimceva

11.01.

Lietuviešu popdziedātāja Justinas koncerts – tikšanās 10.-12.kl.

D.Ranše

15.-19.01.

Barikāžu 27.gadadienas atceres pasākumi

D.Ranše, kl.audz.

23.01.

Liepājas goda teātra izrāde “Čomiņi” 8.-12.kl.

D.Ranše

25.01.

Skatuves runas konkurss 1.- 4.kl.

D.Ciguze

 

 

 

Februāris

 

 

08.02.

Erudīcijas spēle /interesenti/

D.Ranše, G.Māziņš

13.02.

Valentīndienas filmu vakars 5.-12.kl.

D.Ranše

13.02.

Jautrais karuselis 1.-4.kl.

D.Ciguze

15.02.

Popiela. Valentīndienas ballīte 5.-12.kl.

D.Ranše

17.02.

Informācijas diena nākamo 1.klašu skolēniem un vecākiem

A.Savele

19.-21.02.

Projektu nedēļa 1.-12.kl.

A.Savele

21.02.

Popgrupu festivāls – konkurss „No baroka līdz rokam”- Valmieras KC

D.Ranše. I.Veide

21.-22.02.

Superziķeris 2018, 2.kārta – JC Vinda

D.Ciguze

23.02.

Vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2018”- Kocēnu KN

D.Ranše, L.Zvirbule

 

Marts

Matemātikas un dabaszinību metodiskās apvienības organizētie pasākumi

V.Āboliņa

02.03.

Žetonu vakars 10.-12.kl.

D.Ranše, J.Krišjāne, I.Kurvīte

09.03.

Talantīgo bērnu, vecāku un absolventu vakars 1.-12.kl. (19.00)

D.Ranše

06.03.

Vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2018” - Limbaži

D.Ranše, L.Zvirbule

07.03.

Skatuves runas konkurss – Kocēnu KN

D.Ranše, I.Eicēna, D.Ciguze

22.03.

Erudīcijas spēle /interesenti/

D.Ranše, G.Māziņš

23.03.

Skatuves runas konkurss - VVV

D.Ranše, I.Eicēna, D.Ciguze

27.03.

Atvērto durvju diena nākamo 10.klašu skolēniem

L.Broka

29.03

Lieldienas 1.-4.kl.

D.Ciguze

21.-22.03.

Superziķeris 2018, fināls – JC Vinda

D.Ciguze

 

 

 

Aprīlis

Sākumskolas metodiskās apvienības organizētie pasākumi

 

03.04.

Zīm. un eseju konkurss “Manas ģimenes Lieldienas” 1.-4.kl.

D.Ciguze

06.04.

MIS & MISTERS Valmieras 5.vidusskola 10.-12.kl.

D.Ranše

07.04.

Absolventu basketbola turnīrs

A.Savele, A.Gredzena

12.04

Jaunie talanti 1.-4.kl.

D.Ciguze

04.04.

Zēnu koru, 5.-9.kl.koru, jaukto koru skates 1.kārta (Valmieras 5.vidusskola)

D.Ranše, L.Zvirbule

11.04.

5.-9.kl.koru koru skate 2.kārta - Ogre

D.Ranše, L.Zvirbule

19.04.

Vecāku sapulce-koncerts „No septembra līdz maijam”

D.Ranše

20.-21.04.

11.Latvijas bērnu un jauniešu teātra festivāls

„...un es iešu un iešu Latvijas 100gadē...”

Latvijas valsts 100gadei veltītā skolu teātra izrāžu parāde

L.Kliesmete, S.Adamoviča

24.04.

Zīmējumi uz asfalta 1.-4.kl.

D.Ciguze

24.04.

Zēnu koru skate 2.kārta (Valmieras 5.vidusskola)

D.Ranše, L.Zvirbule

26.04.

Atvērto durvju diena nākamo 10.klašu skolēniem

LBroka

27.04

Valmieras deju apriņķa skolēnu tautas deju kolektīvu obligātā repertuāra pārbaudes seminārs – Valmieras KC

D.Ranše

… 04.

Teātra pulciņa jaunākā sastāva izrāde

L.Kliesmete, S.Adamoviča

… 04.

Teātra pulciņa vecākā sastāva izrāde

L.Kliesmete, S.Adamoviča

 

 

 

Maijs

Sporta un mākslas metodiskās apvienības organizētie pasākumi

 

10.05.

Labāko skolēnu godināšanas pasākums “Skolas lepnums”

L.Broka

18.05.

Pēdējais zvans 9.un 12.kl.

D.Ranše

19.05.

Svētki Dzirnavu ezeriņa promenādē „Mēs savai pilsētai”.

D.Ranše

26.05.

Valmieras deju apriņķa tautas deju kolektīvu deju svētki – Valmieras estrāde

D.Ranše

 

 

 

Jūnijs

 

 

01.06.

Zēnu koru salidojums “Puikas var!“ - Cēsis

D.Ranše, L.Zvirbule

15.06.

9.klašu izlaidums plkst. 17.00

D.Ranše

15.06.

12.klašu izlaidums plkst. 19.30

D.Ranše

 

 

 

 * slīpā drukā - valsts, novada, pilsētas pasākumi


Tradicionālie skolas pasākumi

Septembris
 • Zinību diena.
 • Rudens ziedu kompozīciju izstāde.
 • Ekskursiju, pārgājienu diena.
 • Dzejas dienas.
 • Drošības dienas.
Oktobris
 • Skolotāju diena.
 • Esi sveiks, pirmklasniek!
 • Nāc mūsu pulkā, piektklasniek!
 • 10.klašu uzņemšana vidusskolā.
 • Skolas stāstnieku konkurss.
Novembris
 • Pilsonības nedēļa.
 • Mārtiņi.
 • Valsts svētku koncerts.
Decembris
 • Ziemassvētku sarīkojumi.
 • Skolas dzimšanas dienai veltītie pasākumi.
 • Skolas kalendāra atvēršanas svētki.
 • Bluķa vakars.
Janvāris
 • Skatuves runas konkurss.
 • Popiela.
Februāris
 • Valentīndienas izdarības.
 • Meteņi.
 • Projektu nedēļa.
 • Talantīgo, bērnu, vecāku un absolventu radošais vakars.
 • Jautrais karuselis.
Marts
 • Žetonu vakars.
 • Lieldienas.
 • Skolas teātra pulciņa izrāde.
 • Absolventu basketbola turnīrs.
Aprīlis
 • Mis un Misters Valmieras 5.vidusskola.
 • Jauno talantu sākumskolā.
 • Skolas teātra pulciņa izrāde.
 • Vecāku sapulce – koncerts „No septembra līdz maijam”.
Maijs
 • Labāko skolēnu un viņu vecāku godināšanas pasākums.
 • Svētki Dzirnavu ezeriņa promenādē „Mēs savai pilsētai”.
 • Tūrisma rallijs.
Jūnijs
 • 9.klašu izlaidums.
 • 12.klašu izlaidums.