Pasākumu plāns

Pasākumu plāns Valmieras 5.vidusskolā 2018./2019.mācību gada 2.semestrī

Informāciju sagatavoja: Daila Ranše tālr. 26336719, e-pasts: dailara@inbox.lv

Datums

Pasākuma nosaukums

Atbildīgā persona

Janvāris

Latviešu valodas metodiskās apvienības organizētie pasākumi

I.Eicēna

14.-25.01.

Barikāžu 28.gadadienas atceres pasākumi

D.Ranše, kl.audz.

22.01.

Skolas skatuves runas konkurss 5.-12.kl.

I.Eicēna

30.01.

Skolas skatuves runas konkurss 1.-4.kl. 1.kārta

D.Ciguze

31.01.

Popiela 5.-12.kl.

D.Ranše, L.Kliesmete

17.-18.01.

Ziemas mūzikas festivāls V5V

R.Markus, L.Zvirbule

 

 

 

Februāris

Svešvalodu metodiskās apvienības organizētie pasākumi    

J.Maksimceva

05.02.

Erudīcijas spēle “Zini, mini, uzzini”

D.Ranše, G.Māziņš

18.02.

Skolas skatuves runas konkurss 1.-4.kl. 1.kārta

D.Ciguze

19.02.

Svešvalodu karuselis 7.-9.klasēm

J.Maksimceva

20.-22.02.

Projektu dienas 1.-12.kl.

A.Savele

21.02.

Informācijas diena nākamo 1.klašu skolēniem un vecākiem

A.Savele

22.02.

Talantīgo bērnu, vecāku un absolventu radošais vakars

D.Ranše

27.02.

Meteņi 1.-4.kl.

D.Ciguze

05.02.

Popgrupu festivāls – konkurss „No baroka līdz rokam”- Mazsalaca

D.Ranše. I.Veide

21.02.

Popgrupu festivāls – konkurss „No baroka līdz rokam”- VĢ

D.Ranše. I.Veide

22.02.

Vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2018”- Kocēnu KN

D.Ranše, L.Zvirbule

 

 

 

Marts

Matemātikas un dabaszinību metodiskās apvienības organizētie pasākumi

V.Āboliņa

01.03.

Žetonu vakars 10.-12.kl.

D.Ranše, D.Jākobsone, I.Zēmele

20.03.

Karnevāls “Pasaka” 1.-4.kl.

D.Ciguze

21.03.

Sarīkojums 5.-12.kl.

D.Ranše

28.03.

Atvērto durvju diena nākamo 10.klašu skolēniem

L.Broka

30.03.

Absolventu basketbola turnīrs

A.Savele, A.Gredzena

01.03.

Skatuves runas konkurss – Kocēnu KN

D.Ranše, I.Eicēna, D.Ciguze

05.03.

Vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2018” - KC

D.Ranše, L.Zvirbule

22.03.

Koru skate V5.V

D.Ranše, L.Zvirbule

24.03.

Popgrupu festivāls – konkurss „No baroka līdz rokam”, Rīga

D.Ranše. I.Veide

29.-30.03.

Limbažos teātru festivāls

L.Kliesmete, S.Adamoviča

14.03.

Skatuves runas konkurss – Cēsu BJC “Spārni”

D.Ranše, I.Eicēna, D.Ciguze

 

 

 

Aprīlis

Sākumskolas metodiskās apvienības organizētie pasākumi

D.Ciguze

02.04.

Erudīcijas spēle “Zini, mini, uzzini”

D.Ranše, G.Māziņš

11.04.

Jaunie talanti 1.-4.kl.

D.Ciguze

18.04.

Lieldienas 1.-4.kl.

D.Ciguze

18.04.

Vecāku sapulce-koncerts „No septembra līdz maijam”

D.Ranše

24.04.

Atvērto durvju diena nākamo 10.klašu skolēniem

LBroka

05.04.

Zēnu koru, 5.-9.kl.koru, 5.-12.klašu koru skate – V5.V

D.Ranše, L.Zvirbule

09.04

Valmieras deju apriņķa skolēnu tautas deju kolektīvu skate – Valmieras KC

D.Ranše

22.04.

Vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2018” – BJC “Altona”, Rīga    

D.Ranše, L.Zvirbule

25.04.

Jaukto koru skate – Cēsu valsts ģimnāzija

D.Ranše, L.Zvirbule

26.-27.04.

12.Latvijas bērnu un jauniešu teātra festivāls

„...un es iešu un iešu!...” – VDT, Valmieras sākumskola

L.Kliesmete, S.Adamoviča

 

 

 

Maijs

Sporta un mākslas metodiskās apvienības organizētie pasākumi

A.Gredzena

09.05.

Labāko skolēnu godināšanas pasākums “Skolas lepnums”

L.Broka

17.05.

Pēdējais zvans 9.un 12.kl.

D.Ranše

18.05.

Svētki Dzirnavu ezeriņa promenādē „Mēs savai pilsētai”.

D.Ranše

28.05.

Erudīcijas spēle “Zini, mini, uzzini”

D.Ranše, G.Māziņš

… 05.

Zīmējumi uz asfalta 1.-4.kl.

D.Ciguze

… 05.

“Iepzīsti vēsturi” – orientēšanās apkārtnē

A.Gredzena

03.05.

Skatuves runas konkurss – Latviešu Biedrības nams, Rīga

D.Ranše, I.Eicēna, D.Ciguze

10.05.

Valmieras deju apriņķa tautas deju kolektīvu deju svētki – VOC

D.Ranše

 

 

 

Jūnijs

 

 

13.06.

9.klašu izlaidums 16.00

D.Ranše

13.06.

12.klašu izlaidums 18.30

D.Ranše

 

 

 

 

* slīpā drukā - valsts, novada, pilsētas pasākumi

Tradicionālie skolas pasākumi


Septembris
 • Zinību diena.
 • Rudens ziedu kompozīciju izstāde.
 • Ekskursiju, pārgājienu diena.
 • Dzejas dienas.
 • Drošības dienas.
Oktobris
 • Skolotāju diena.
 • Esi sveiks, pirmklasniek!
 • Nāc mūsu pulkā, piektklasniek!
 • 10.klašu uzņemšana vidusskolā.
 • Skolas stāstnieku konkurss.
Novembris
 • Pilsonības nedēļa.
 • Mārtiņi.
 • Valsts svētku koncerts.
Decembris
 • Ziemassvētku sarīkojumi.
 • Skolas dzimšanas dienai veltītie pasākumi.
 • Skolas kalendāra atvēršanas svētki.
 • Bluķa vakars.
Janvāris
 • Skatuves runas konkurss.
 • Popiela.
Februāris
 • Valentīndienas izdarības.
 • Meteņi.
 • Projektu nedēļa.
 • Talantīgo, bērnu, vecāku un absolventu radošais vakars.
 • Jautrais karuselis.
Marts
 • Žetonu vakars.
 • Lieldienas.
 • Skolas teātra pulciņa izrāde.
 • Absolventu basketbola turnīrs.
Aprīlis
 • Mis un Misters Valmieras 5.vidusskola.
 • Jauno talantu sākumskolā.
 • Skolas teātra pulciņa izrāde.
 • Vecāku sapulce – koncerts „No septembra līdz maijam”.
Maijs
 • Labāko skolēnu un viņu vecāku godināšanas pasākums.
 • Svētki Dzirnavu ezeriņa promenādē „Mēs savai pilsētai”.
 • Tūrisma rallijs.
Jūnijs
 • 9.klašu izlaidums.
 • 12.klašu izlaidums.