Pasākumu plāns

Tradicionālie skolas pasākumi


Septembris
 • Zinību diena.
 • Rudens ziedu kompozīciju izstāde.
 • Ekskursiju, pārgājienu diena.
 • Dzejas dienas.
 • Drošības dienas.
Oktobris
 • Skolotāju diena.
 • Esi sveiks, pirmklasniek!
 • Nāc mūsu pulkā, piektklasniek!
 • 10.klašu uzņemšana vidusskolā.
 • Skolas stāstnieku konkurss.
Novembris
 • Pilsonības nedēļa.
 • Mārtiņi.
 • Valsts svētku koncerts.
Decembris
 • Ziemassvētku sarīkojumi.
 • Skolas dzimšanas dienai veltītie pasākumi.
 • Skolas kalendāra atvēršanas svētki.
 • Bluķa vakars.
Janvāris
 • Skatuves runas konkurss.
 • Popiela.
Februāris
 • Valentīndienas izdarības.
 • Meteņi.
 • Projektu nedēļa.
 • Talantīgo, bērnu, vecāku un absolventu radošais vakars.
 • Jautrais karuselis.
Marts
 • Žetonu vakars.
 • Lieldienas.
 • Skolas teātra pulciņa izrāde.
 • Absolventu basketbola turnīrs.
Aprīlis
 • Mis un Misters Valmieras 5.vidusskola.
 • Jauno talantu sākumskolā.
 • Skolas teātra pulciņa izrāde.
 • Vecāku sapulce – koncerts „No septembra līdz maijam”.
Maijs
 • Labāko skolēnu un viņu vecāku godināšanas pasākums.
 • Svētki Dzirnavu ezeriņa promenādē „Mēs savai pilsētai”.
 • Tūrisma rallijs.
Jūnijs
 • 9.klašu izlaidums.
 • 12.klašu izlaidums.