RoboESL

 Robotika — lieliska platforma kompetenču attīstībai

GUSTAVS MĀZIŅŠ (no kreisās) un PĒTERIS GAILIS — Latvijas un savas skolas pārstāvji RoboESLprojektā. Ineses Lazdiņas foto
Tehnoloģiju straujā attīstība nosaka nepieciešamību mācību procesā ieviest izmaiņas. Joprojām skolā dominē faktu zināšanu apguve un netiek pietiekami attīstītas izglītojamā kompetences.  Mūsdienīgam skolēnam jāmāca tas, kas būs nepieciešams rīt, ļaujot skolēniem eksperimentēt, pašizglītoties, strādāt komandā.

Robotika ir piemērota, lai  bērni radošā veidā apgūtu programmēšanas un konstruēšanas pamatus. Tā ir jauna pieeja mācību procesam. Bērni ne vien iemācās sadarboties, bet tā ir arī lieliska platforma dažādu kompetenču attīstībai. Izpratne par robotiku ir nozīmīga vairākās nozarēs, piemēram, matemātikā, informātikā, fizikā, valodu zinībās, dabaszinībās, datorikā, mūzikā, bioloģijā, tehnoloģijās. Robotika attīsta dažādas prasmes: algoritmisku un sistemātisku domāšanu, programmēšanu, komunikācijas un prezentācijas prasmes, darbu komandā, iztēli, radošās spējas.

Valmieras 5. vidusskola ir atvērta jaunām idejām, jaunām tehnoloģiju apmācību metodēm. Tieši laikā nāca iespēja darboties starptautiskā Erasmus+ projekta „RoboESL” ietvaros. Mūsu skola šajā projektā iesaistījās 2015. gada rudenī. Tika iegādāti 8 konstruktora Lego Mindstorm Education EV3 komplekti.  Pieci skolotāji apguva robotikas pasniegšanas metodiku un novadīja 240 robotikas nodarbību stundas, kuras kopumā apmeklēja 46 skolēni. Noslēguma anketā skolēni atzīmēja, ka robotikas nodarbības viņiem ir patikušas, ir uzlabojušās sekmes fizikā, datorikā un angļu valodā.

RoboESL projektā ir iesaistīti 7 partneri no trim valstīm: Itālijas, Grieķijas un Latvijas. Latvijas Universitāte piedāvāja pedagoģisko pieredzi, Università degli studi di Padova - tehnoloģisko kompetenci, European Lab for Educational Technology un  Scuola di Robotica sniedza pieredzi robotikas apmācībā, bet projektu vadīja Liceo E.Fermi pārstāvji. Skolēnu apmācība notika vairākās skolās – Valmieras 5. vidusskolā, 7th Secondary Education School Committee of Athens Municipality, 6EK A PEIRAIA (Grieķija) un  Liceo Fermi (Itālija). Projekts noslēgsies šī gada septembrī Dženovā, Itālijā.

Latvijas Universitātē 12. un 13. maijā notika starptautiska Eiropas skolotāju izglītības asociācijas (ATEE) 2017. gada pavasara konference “Inovācijas, tehnoloģijas un pētījumi izglītībā”. Par robotikas ieviešanu mācību procesā savā pieredzē dalījās vairāku skolu pedagogi un pētnieki no Grieķijas, Itālijas, Turcijas, Norvēģijas, Latvijas u.c. valstīm. Konferences “ROBOESL” projekta sesijā ar prezentāciju “Robotika mūsdienu skolā – nepieciešamība un izaicinājumi” uzstājās projekta vadītāja no Valmieras 5. vidusskolas Lolita Krilova.

Konferences ietvaros norisinājās arī “ROBOESL” projekta izstāde un darbnīcas, kur tika aicināti piedalīties arī Valmieras 5. vidusskola robotikas fakultatīva skolēni un viņu skolotāji. Mūsu skolu pārstāvēja astoņi skolēni – Pēteris Gailis (5.a kl.), Laura Baldiņa, Alise Sendija Arāja, Endijs Šapirovs, Kristaps Vingris (6.a kl.), Eduards Janītis, Raivis Krikščuns (7.a kl.) un Gustavs Māziņš (9.a kl.), kuri demonstrēja pašu veidotos robotikas projektus. Daudzi izstādes apmeklētāji atzīmēja, ka bērni ir ļoti radoši, gudri, tehnoloģiski izglītoti un daži projekti atbilst pasaules līmenim. Robotikas ieviešana mācību procesā Valmieras 5. vidusskolā turpmākajos gados vēl paplašināsies.

Lolita Krilova, Valmieras 5.vidusskolas skolotāja


Mūsu skolas skolotājas Maija Blūzma un Lolita Krilova 26.novembrī piedalījās RoboESL konferencē Atēnās Grieķijā, kur prezentēja rezultātus, kā veicies projekta “Robotikā balstītas mācīšanās intervence mācību neveiksmju un agrīnas izglītības pārtraukšanas mazināšanai” ietvaros. Savukārt 27. un 28. novembrī notika projekta darba grupas sanāksme par turpmāk veicamajiem darbiem un sanāksmes organizēšanu Valmierā, kas notiks 2017. gada 10. un 11. maijā un konferences organizēšanu Rīgā “Innovations, technologies and research in education”, kas notiks 12. un 13.maijā.

Mūsu skolas skolotāji – Maija Blūzma, Lolita Krilova, Inese Lazdiņa, Ilona Zēmele un Andris Karlsons no 24. līdz 28.februārim Atēnās (Grieķija) piedalījās RoboESL projekta ietvaros organizēto skolotāju apmācību nodarbībās kā izmantot robotus mācību procesā.

Nodarbībās Atēnās piedalījās 35 skolotāji no Grieķijas, Itālijas un Latvijas, lai apgūtu, kā izmantot robotus skolās skolēnu motivēšanai mācīties, mazināt skolas pamešanas riskus un sekmēt skolēnu ieinteresētību matemātikā, fizikā, programmēšanā un tehnoloģijās.Nodarbības organizēja Atēnu 7. skolu komūna, Piraeus 6. Lab Centrs, Edumotiva (Eiropas Izglītības Tehnoloģiju Centrs) sadarbībā ar citiem RoboESL projekta partneriem. Kopumā projekta ietvaros ir paredzēts organizēt trīs intensīvo nodarbību sesijas. Nākošās sesija norise plānota 2016.gada jūnijā un to organizēs Latvijas Universitāte.

Marta mēnesī notiek konstruktora Lego Mindstorm Education EV3 komplektu iepirkums un to iegāde, lai jau aprīļa, maija mēnesī vadītu aizraujošas, interesantas nodarbības 30 dalībniekiem. Pirmajās nodarbībās skolēnu grupa iepazīsies ar robotu būves principiem, ar programmēšanas pamatiem un būvēs robotus, lai izpildītu dotos uzdevumus.

Vairāk informācijas par ROBOESL projektu:

http://www.roboesl.eu/

https://www.facebook.com/roboesl


Roboti aizņem aizvien lielāku vietu interešu izglītībā. Mūsu skola ir atvērta jaunām idejām, jaunām tehnoloģiju apmācību metodēm. Tieši laikā ir sadarbība starptautiskā projektā „RoboESL”.

Decembra sākumā notika pirmā tikšanās Dženovā, lai pārrunātu projekta virzību. Valmieras 5. vidusskolu pārstāvēja skolotājas Lolita Krilova un Maija Blūzma.
Projektā iesaistīti 7 partneri no trim valstīm – Itālijas, Grieķijas un Latvijas. Latvijas Universitāte piedāvās pedagoģisko pieredzi, Università degli studi di Padova tehnoloģisko kompetenci, European Lab for Educational Technology un Scuola di Robotica sniegs pieredzi robotikas apmācībā un projektu vadīs Liceo E.Fermi pārstāvji. Skolēnu apmācība notiks skolās – Valmieras 5. vidusskolā, 7th Secondary Education School Committee of Athens Municipality, 6EK A PEIRAIA (Grieķija) un Liceo Fermi (Itālija).

Nākamā tikšanās marta sākumā Atēnās, uz kuru dosies pieci Valmieras 5. vidusskolas skolotāji.