Skolotāji

Skolotāji 2017. gada Skolotāju dienā.

Aija Zaķe

angļu valoda

Aiva Žagariņa

latviešu valoda un literatūra, karjeras konsultante                                                  

Aldis Millers

fizika, dabaszinības

Anita Lielmane

mūsdienu deja

Andris Dūdelis

kriminālistika, ieroču un šaušanas mācība

Andrejs Simanovičs

mājturība un tehnoloģijas

Anita Navicka

krievu valoda, mājturība un tehnoloģijas

Anna Sruode

robotika, skolotāja palīgs

Antra Savele

izglītības iestādes direktores vietniece izglītības jomā, sports, sports un veselība

Arta Gredzena

sports, sports un veselība

Dace Ciguze

sākumskolas skolotāja

Dace Jākobsone

sports, sports un veselība, veselības mācība, interešu izglītības skolotāja

Daila Ranše

izglītības iestādes direktores vietniece izglītības jomā, ģeogrāfija, projektu vadība, izglītības metodiķe

Elīna Stuce

sākumskolas skolotāja

Gunta Mitjkova

sākumskolas skolotāja

Guntis Dzirkalis

Latvijas un pasaules vēsture, politika un tiesības, vēsture un sociālās zinātnes

Gustavs Māziņš

skolotāja palīgs

Ieva Klūga

pagarinātās dienas grupas skolotāja

Ilona Veide

mūzika, psiholoģija, interešu izglītības skolotāja

Ilona Zēmele

matemātika

Iluta Uškāne

interešu izglītības skolotāja

Ina Plauka

mūzika

Inese Lazdiņa

bibliotekāre, matemātika

Inese Mola

sākumskolas skolotāja, kulturoloģija, latviešu valoda un literatūra, skatuves māksla, teātra māksla

Indra Vītola

speciālais pedagogs

Inga Eicēna

latviešu valoda un literatūra

Inita Trapāne

psihologs, izglītības metodiķe, karjeras konsultante

Inta Grabe

ekonomika, sociālās zinības, datorika

Inta Kurvīte

latviešu valoda un literatūra

Irēna Zelča

interešu izglītības skolotāja

Ivars Polks

sports, sports un veselība, interešu izglītības skolotājs

Iveta Jančevska

bibliotekāre

Jānis Bošs

latviešu valoda un literatūra

Jeļena Maksimceva

krievu valoda

Jolanta Krišjāne

sociālais pedagogs

Kristīne Cīrule

mājturība un tehnoloģijas, kultūras pamati, dizains un tehnoloģijas

Lāse Balode

vācu valoda

Laura Pliķēna

logopēde

Liene Zvirbule

interešu izglītības skolotāja

Līga Kliesmete

latviešu valoda un literatūra, vācu valoda, interešu izglītības skolotāja

Līga Veikšāne

sākumskolas skolotāja, angļu valoda, interešu izglītības skolotāja

Linda Broka

matemātika, projekta “Pumpurs” vadība

Lolita Krilova

izglītības iestādes direktores vietniece izglītības jomā, fizika, datorika

Maija Miruškina

angļu valoda, vizuālā māksla

Maija Spilberga

angļu valoda

Maruta Berģe

bioloģija

Natālija Pincere

ķīmija

Oskars Tapinskis

pašaizsardzība un tuvcīņa

Rudīte Markus

direktore, vācu valoda

Rudīte Sviķe

datorika

Sanita Apsīte

sākumskolas skolotāja

Sanita Ļeļeva

vizuālā māksla, interjera dizains, tehniskā grafika, kultūra un māksla

Sanita Mālmane

sākumskolas skolotāja

Sigita Ābele

sākumskolas skolotāja, sociālās zinības un vēsture

Santa Urbāne

sākumskolas skolotāja

Silvija Adamoviča

interešu izglītības skolotāja

Vidaga Āboliņa

izglītības iestādes direktores vietniece izglītības jomā, informātika

Zeltīte Vilciņa

ģeogrāfija