Struktūra un kontakti

Domes struktūra:
Skolēnu domes vadītājs/a;
Vadītāja/as vietnieks/ce;
Protokolists/e;
Informācijas nodaļa (reklāmas un IT);
Kultūras nodaļa (kultūras un sporta pasākumi, to noformējums);  
Projektu nodaļa (skolas un ārpusskolas projekti);
Sabiedrības veicināšanas nodaļa (starpskolu sadarbība).

Skolēnu domes e-pasts: dome.v5v@gmail.com