Valsts pārbaudījumu grafiks

Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2018./2019. mācību gadā