Valsts pārbaudījumu grafiks

2017./2018. mācību gadā vispārējā izglītībā valsts pārbaudes darbus kā ierasts plānots organizēt:
  • 3. un 6. klases diagnosticējošo darbu norisi 2018.gada februārī – martā;
  • Visu svešvalodu centralizēto eksāmenu norisi 2018.gada martā;
  • Centralizēto eksāmenu un eksāmenu norisi par pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības apguvi 2018. gada maijā – jūnijā.
2017.2018. mācību gada valsts pārbaudījumu grafiks