Vēsture


Veltījums Latvijas simtgadei un skolas jubilejai.

30.01.2018. Valmieras 5. vidusskolas darba diena noslēdzās svētku gaisotnē — notika filmas «Spēka zīme — skola pie ezeriņa» pirmizrāde. Filmas autori un tās līdzdalībnieki tajā stāsta par skolas vēsturi, par saviem gadiem skolā un atzīstas cauri laikiem saglabātajā mīlestībā pret to.


1915. gada 29.maijs Georgs Apinis un Emīls Krūzemanis nopērk zemi, uz kuras atrodas tagadējā skola
1919.gads Tiek dibināta Valmieras pilsētas komercskola Rīgas ielā 2 ( nams celts 1780. gadā)
1929. gada 24. jūlijā Likvidē Valmieras pilsētas komercskolu Rīgas ielā 2
1929. gada 1. augustā Darbu sāk Valmieras Valsts komercskola Rīgas ielā 2
1931. gada 22. aprīlī Valmieras pilsētas valde ierāda skolai zemi sporta laukumam
1938. gada 9. septembrī Ieliek jaunās Valmieras Valsts komercskolas pamatakmeni Raiņa ielā 2 (arhitekts – Arnolds Čuibe)
1938. gada 22. oktobrī pl. 11.20 pamatakmens un kapsulas ielikšanas svinības ( ādas dokumentu kaligrāfiski rakstījis Elmārs Zvaigznīte)
1938. gads Augļu, sakņu un košuma dārza projektu izstrādā J. Zormanis
1939. gada 17. decembrī pl. 18. 30 -jaunās Valmieras Valsts komercskolas iesvētīšana Raiņa ielā 3 (garīgo aktu vada mācītājs A. Anšēvics)
1939. gads Skolu vada direktors Vilis Robežnieks
1940. gada vasarā Skolu pārdēvē par Valmieras Valsts ekonomisko tehnikumu
1941. gads Skola atgūst Valmieras Valsts komercskolas vārdu
1942. / 43. m. g. Skolas telpās ierīko kara slimnīcu. Audzēkņi mācās vairākās maiņās dažādās vietās pilsētā
1944. gada rudenī Skolu pārdēvē par Valmieras ekonomisko tehnikumu . Skolēni nekavējoties atsāk mācības
1945. gads VET vada direktors Kārlis Vītols
1950.gads Skolu vada direktors Oto Ņesterovs
Līdz 1951. gadam VET sagatavo grāmatvežus, tirdzniecības darbiniekus
No 1948. līdz 1958. gadam Valmieras Pedagoģiskā skola. Kā bāze tai darbojas Valmieras pilsētas pamatskola
1958. gada 1. septembrī Skolu pārdēvē par Valmieras 3. vidusskolu
1958. gads Skolu vada direktors Oto Ņesterovs
1960. gads Skolu vada direktore Anna Tīrmane
1960. gada vasarā Skolu reorganizē par Valmieras 1. astoņgadīgo skolu
1962. gads Skolu vada direktore Ināra Ņefedova ( mākslas zinātniece, grāmatu „Kārlis Sūniņš” un „Valdis Kalnroze ” autore)
1965.gads Atver Valmieras mācību konsultāciju punktu RPI
1966.gads Skolu vada direktore Rūta Gulmane
1969. gads Valmieras 1. astoņgadīgo skolu vada direktors Inārs Riekstiņš
1977. gada 1. septembris Skolas nosaukums- Valmieras 5. vidusskola
1977. gads Skolu turpina vadīt direktors Inārs Riekstiņš
1978.gads Slēdz Valmieras mācību konsultāciju punktu RPI
1981. gada rudenī Skola saņem ilgi gaidīto sporta zāli
1988. gada rudenī Skolēniem dota iespēja padziļināt zināšanas ķīmijā – bioloģijā
1994. gads Skolu vada Juris Mūrnieks
1997./98.m.g Uzsākta draudzība ar Halles ģimnāziju Vācijā un sadarbība ar Taivānas misijas pārstāvjiem Latvijā
1999. gads Skolai 60. gadu jubileja
1999. gada 17. decembrī pl. 13.00 atklāj piemiņas plāksni pie skolas
2001./02. m. g. Skola iegūst jaunu korpusu mazo klašu skolēniem un pilnībā rekonstruē sporta zāli
2001./02.m.g. Skolā māca arī ķīniešu valodu un kultūru
2001./02.m.g. Nodibināta draudzība ar Vīlandes ģimnāziju Igaunijā
2002. gads Skolu vada direktore Rudīte Markus
2009. gads Skolai 70. gadu jubileja
2010.gads Skola īsteno arī vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas- kultūrizglītība un policijas virziens
2011.-2014.gads “Fonds – Skolai pie ezeriņa” iesaistījies EK un OSF atbalstītā iniciatīvā „Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai”
2012. gads Skola piedalās Eiropas Sociālā fonda projektā „Atbalsts pozitīvai uzvedībai”
2014. gads ESTLATRUS pārrobežu projekts( Cross Border Project „Cooperation for quality education for children at social risk”)
2014. gads Skolai 75. gadu jubileja