Zināšanu un vērtēšanas sistēma


1. klaseVisos mācību priekšmetos aprakstošs
2. klaseLatviešu valodā un matemātikā 10 ballēs,
pārējos priekšmetos aprakstošs
3. klaseLatviešu valodā, matemātikā un svešvalodā 10 ballēs,
pārējos priekšmetos aprakstošs
4. klaseIzglītojamā mācību sasniegumus vērtē 10 ballu skalā
5.-12.klase10 ballēs

Balleskaidrojums
10izcili
9teicami
8ļoti labi
7labi
6gandrīz labi
5viduvēji
4gandrīz viduvēji
3vāji
2ļoti vāji
1ļoti, ļoti vāji

Noteikumi par izglītojamo zināšanu un mācību sasniegumu vērtēšanu Valmieras 5. vidusskolā