Žetonu vakars

Publicēts 2018. gada 6. martā

Marts tradicionāli Valmieras 5.vidusskolas dzīvē saistās ar Žetonu vakaru. Tas ir nozīmīgs notikums visam skolas kolektīvam, bet jo īpaši divpadsmito klašu skolēniem un viņu klašu audzinātājām. 2.marta vakarā divas mūsu skolas divpadsmitās klases saņēma savu žetongredzenu, kas apliecina piederības zīmi savai skolai un ir kā atgādinājums par vidusskolā pavadītajiem gadiem.

Skolas žetongredzens iezīmē aizvadīto ceļu līdz nu jau pavisam tuvu pienākušajiem eksāmeniem un arī atgādina par nebeidzamo ceļu cauri dzīvei, attīstot sevī vislabāko, kas vidusskolas gados krāts.

Žetonu vakars, kā ierasts, saistās arī ar absolventu klašu priekšnesumu- teātra izrādi, kas šogad bija ļoti vērienīga gan kuplā dalībnieku skaita( 57 lomu tēlotāji), gan izrādes ilguma ziņā( 2 stundas un vēl…) . Iestudējamais darbs tika izraudzīts tā, lai tas atspoguļotu gan pašu jauniešu domas, izjūtas, vērtības, gan uzrunātu arī jauniešu vecāku paaudzi. Izvēle bija par labu Zentas Ērgles stāstam “Bez piecām minūtēm pieauguši”.

“Šis ir stāsts par jauniešiem. Un kaut arī rakstīts pirms vairākiem desmitiem gadu( 1983), būtiskākais nav mainījies- cilvēcisko attiecību, rīcības, uzvedības modeļi ir ļoti mūsdienīgi. Šis ir mūsu stāsts- kā mēs jūtam, saprotam un dzīvojam,”- tā izsakās izrādes režisore Santa Tanenberga un paši jaunieši.

Izrādē nopietnais mijas ar komisko, dramatiskais ar ironisko, ir sevis iepazīšana un sastapšanās ar pirmajām dzīves grūtībām. Bet pāri visam - savstarpējo attiecību skaistums, jaunība un mīlestība.

Prieks par izrādi, par jauniešiem, kuri aicina: “Skatieties, vērtējiet un dzīvojiet mums līdzi!”