Aizritējis tradicionālais bērnu, vecāku un absolventu radošais vakars

Publicēts 2018. gada 18.martā

9.marta vakarpusē skolas zālē pulcējās Valmieras 5.vidusskolas vairākas paaudzes. Visi jau zina, ka šis ir vakars, kad omulīgā gaisotnē skolas zālē satiekas tie, kas grib padalīties ar savu dziesmu, deju, dzejoli vai skeču, ka šeit satiekas līdzīgi domājošie, lai pamēģinātu un iepriecinātu cits citu. Mamma ar meitu, tētis ar dēlu un krustdēlu, vecāmamma ar mazmeitu, skolniece ar absolventi utt. Katru gadu Skolēnu domes jaunieši rūpējas, lai pasākums būtu interesants un asprātīgs, lai katram vakara dalībniekam būtu siltas tējas krūze. Secinājums pēc pasākuma tikai viens: tradīcijas jāturpina.

Daila Ranše Valmieras 5.vidusskolas Direktores vietniece audzināšanas darbā

Pasākumu noskatīties vari šeit