Aktivitātes projektā

Publicēts 2021. gada 19.augustā

Augusts ir klāt un skolā notiek rosība. Šogad īpaši gaidām savus skolas bērnus. Skolotāji poš klašu telpas, plāno notikumus un aktīvi iesaistās dažādos kursos, semināros un projektos. Direktores vietniece Daila Ranše un Sociālo zinību un vēstures skolotāja Sigita Ābele turpina izglītoties pilsoniskās izglītības jomā projektā "Piedalies un veido nākotni"!