Aktuāli

Publicēts 2021. gada 18. augustā

Jaunajā mācību gadā izglītības ieguves process visās izglītības pakāpēs tiks organizēts klātienē, ievērojot Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipus – regulāru informēšanu, distancēšanos, higiēnu un personas veselības stāvokļa uzraudzību.

Visu informāciju par skolēnu testēšanu lasi šeit.

Visu informāciju apkopotā veidā atradīsi Izglītības un zinātnes ministrija mājaslapā: https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/jauno-macibu-gadu-klatiene-saks-visas-izglitibas-pakapes?fbclid=IwAR0CFVjMn-m-slcj7N8iyT4jBjN9lFHNYvJgW0V44zJe2NhLY9QnA5_62NQ


Aktuali.pdf