Starptautiskā lasītprasmes novērtēšanas pētījums PIRLS 2021

Publicēts 2021. gada 22.oktobrī