Cienījamie vecāki!

Publicēts 2020. gada 14. septembrī

Ir sācies rudens periods ar sezonālām vīrusu infekcijām.

Būsim atbildīgi un konstruktīvi, ievērojot Covid 19 piesardzības pasākumus.

Veidosim pozitīvu saikni ar klases audzinātāju un skolu. Nevedīsim bērnus uz skolu ar AKŪTĀM ELPCEĻU INFEKCIJAS PAZĪMĒM. (Novērtēsim kompleksi.)

Ja skolas kavējumi saistās ar dažādām SLIMĪBĀM, tad noteikti vajag ĀRSTA IZZIŅU, lai skolēns varētu turpināt mācības skolā.

Sekosim līdzi bērna apģērbam atbilstīgi laika apstākļiem!

Skolas administrācija