Godinām izcilākos pedagogus

Publicēts 2018. gada 8.novembrī

Apbalvojumu “Balva izglītībā” pasniedz skolotājiem par sasniegumiem pedagoģiskajā darbā, kvalitatīva mācību procesa organizēšanu, atbalsta sniegšanu skolēniem, ieguldījumu radoša un inovatīva mācību procesa īstenošanā, skolēnu motivēšanu un sagatavošanu mācību olimpiādēm, konkursiem. Šogad apbalvojumu saņēma vispārējās vidējās izglītības skolotāja Linda Broka un interešu izglītības skolotāja Liene Zvirbule.

Kultūras ministrijas apbalvojumu piešķir par nozīmīgiem sasniegumiem starptautiskos konkursos, izstādes un skatēs mākslu nozarēs, izcilu pedagoģisko darbību un nozīmīgu ieguldījumu kultūrizglītībā. Šogad Kultūras ministrijas pateicības rakstu Rīgas Latviešu biedrības Baltā zālē saņēma skolotāja Inese Mola par skolas muzeja vēstures krājumu izmantošanu video filmu veidošanā, darbu skolas vēstures iedzīvināšanā un popularizēšanā sabiedrībā.

Lepojamies!