Gudra izvēle - kultūrizglītība

Publicēts 2018. gada 8. jūnijā

Kad vasara pin savu ziedu svētku bizi, klāt mirklis, kad arī izglītoties gribētāji ievelk elpu un saka: “Tuvojas brīvlaiks! “ Noslēgumam virzās viss aizvadītais mācību gads. Katrā skolā tam ir savi vasaras krāšņie raibumi. Brīvlaiks sola atpūtu, tomēr pamatskolas absolventiem tas ir atbildīgs brīdis - laiks izvēlēties savu skolu turpmākajām gaitām.

Valmieras 5. vidusskolā var sastapt skolēnus, kuri pēc pamatskolas beigšanas atraduši savu vietu kultūrizglītības virzienā. Tā ir veiksmīga un iesakāma izvēle, kuru Latvijā veido valsts un pašvaldību izglītības iestāde, kas īsteno profesionālās ievirzes, profesionālās vidējās izglītības programmu. Tā nodrošina nākamo profesionālo mākslinieku, mūziķu, dejotāju, kultūras nozaru speciālistu sagatavošanu.

To vidusskolēni apgūst mūsdienīgos un sabiedrībai aktuālos mācību priekšmetos: ievads skatuves mākslā, mūsdienu deja, datorgrafika, interjera dizains un projektu vadība.

Jaunieši paši veido prasmes un iemaņas organizējot, vadot projektus un pasākumus mācību gaitā.

Šajā mācību gadā biedrība “Daibes ilgtspējas centrs” ciešā sadarbībā ar SIA “ZAAO”, ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu, uzsāka projekta “Jaunie vides līderi” īstenošanu Vidzemes un Latgales skolās. Projekta laikā kultūrizglītības virziena jaunieši iepazinās un izglītoja viens otru par dažādām ar aprites ekonomiku un vides aizsardzību saistītām tēmām. Āķīgi uzdevumi, izaicinājumi, neparedzamas sajūtas, jauno vides līderu prezentāciju sagatavošana un uzstāšanās prasmes, pasākumu plānošanas un organizēšanas iemaņas, spēja efektīvi variēt ar faktiem un pārliecinoši iesaistīties debatēs par vides jautājumiem - tie ir ieguvumi, kuri tiek augstu novērtēti audzēkņu un pedagogu sarunās.

Šī projekta ievaros 11.b klases kultūrizglītības jaunieši devās uz apmaiņas programmas pasākumu “Pārvietojies un rullē videi draudzīgi!” Limbažu 3. vidusskolā. Tika nodibināts labs kontakts, iegūta pieredze un jaunas zināšanas.

Projekta ietvaros skolā ieradās arī draugi no Salacgrīvas vidusskolas, lai iepazītos ar PET pudeļu apriti Latvijā un darbotos dažādās radošajās darbnīcās.

Kultūrizglītības jaunieši paši plānoja un organizēja konkursu visām klašu grupām, izmantojot jau izlietotas PET pudeles, izgatavot ikdienā lietojamas, noderīgas lietas. Tās visi varēja aplūkot arī izstādē. Tika izvērtēti labākie darbi katrā klašu grupā, pasniegtas videi draudzīgas pārsteiguma balvas. Nolemts, ka interesantākie darbi tiks ievietoti īpaši iespiestā brošūrā, kura tiks izplatīta visā Latvijā.

Radošuma izpausmes mācību procesā pārvērtušās arī par jauniešu veidoto filmu ”Spēka zīme - skola pie ezeriņa” un lielformāta stendu, kas rotā skolas 3.stāvu.

Savukārt gida prasmes, pastāstot par Valmieras ievērojamākajām vietām skolas tuvumā, jaunieši veiksmīgi apliecināja brīvdabas pasākumā “Mēs savai pilsētai”, kas šogad noritēja jau septīto reizi.

11.b klases skolniece Ketlīna Paula Kazaka atzīst, ka Valmieras 5. vidusskolu izvēlējusies tieši kultūrizglītības dēļ, jo nākotnē plāno turpināt savu karjeru šajā virzienā un ir priecīga, ka jau šobrīd var praktizēties sev tīkamajā darbā.

Viņa nav vienīgā, jo arī pārējie kultūrizglītības klases jaunieši atzīst sakāmo, ka “šis laikmets atmet cilvēkus, kuri tikai grib. Tas pieprasa cilvēkus, kuri grib, var un zina, kā to var izdarīt.” To var izdarīt Valmieras 5. vidusskolā, apvienojot vispārizglītojošās mācības ar profesionālo ievirzi - tas būs jau tagad liels solis nākotnei.

skolotāja Inese Mola