K.Ulmaņa iedibinātā «Draudzīgā aicinājuma» ietvaros absolvente dāvina grāmatas

Publicēts 2019. gada 24. martā

"Jo vairāk Tu lasi, jo vairāk Tu uzzināsi. Jo vairāk jauna Tu mācīsies, jo vairāk jaunās vietās Tu nokļūsi" Dr. Seuss

Grāmatas dāvinu, lai būtu vēlme ko jaunu uzzināt un nokļūt kādā jaunā vietā!

2005.gada skolas absolvente Madara Vildere (Stuce)