Karjeras izvēles ceļš krāsainajās smiltīs

Publicēts 2018. gada 20.februārī

Projektu nedēļa Valmieras 5.vidusskolas 10.klases skolēniem aizsākās ar karjeras atbalsta pasākuma “Karjeras izvēles ceļš krāsainajās smiltīs” nodarbības īstenošanu ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Ar jauniešiem tikās Latvijas Universitātes karjeras konsultante un koučs Dace Siliņa.

Nodarbības sākuma daļā jaunieši modelēja savas nākotnes profesijas vīziju kā mandalu no krāsainām smiltīm, tad darbi tika analizēti – daloties pārdomās un redzējumā, pievēršot uzmanību mandalas raksturlielumiem, vērtībām, mēģinot saskatīt nākotnes virzību.

Nodarbības otrajā daļā ikvienam bija laiks padomāt un diskutēt, kā veiksmīgāk izvēlēties savu nākotnes karjeru, kādi ir iespējamie izvēles kritēriji.

Skolēni izteica viedokli, ka bijis interesanti uz karjeras izvēles ceļu paskatīties arī no tāda radoša viedokļa, bija neparast novērtēt sevi no cita skatupunkta. Izvērtējot semināru, vairāki desmitklasnieki izteica domu, ka šādas nodarbības gribētu vairāk skolas ikdienas dzīvē.