Labākā dāvana

Publicēts 2019. gada 14. janvārī

Skolas procesu varētu salīdzināt ar aisbergu, kur pavisam neliela daļa ir acīmredzama, bet pārējais slēpjas dziļumā. Tas, ko parasti pamana, ir vērtējumi un sasniegumi, atzinības un izcilības, bet ikdienas darba ritums un cilvēku attiecības ir it kā pašsaprotamas un nepiesaista uzmanību. Aisberga neredzamajā daļā slēpjas daudzi citi aspekti, par kuriem var spriest tikai iedziļinoties. Tā ir gan skolēnu dabiskā tieksme iegūt zināšanas un darboties, gan tas, ka iegūtās balles nav vienīgais skolēnu izaugsmes garants. Vērtēšana iemāca skolēnam vai nu mācīties, vai izvairīties no šī procesa. Praksē pārbaudīts ir atzinums, ka fokusēšanās uz mācīšanos var palielināt sasniegumus, fokusēšanās tikai uz sasniegumiem, tos var samazināt. Šodien svarīgs ir arī radošums, ideju pārklājumi, sadarbība un atvērtība, kas nepieciešama ikvienam mūsdienu sabiedrībā. Tikai ar erudītu, elastīgu pedagogu darbu un atsaucīgu vecāku atbalstu skola spēj piedāvāt cilvēkam dzīvē nepieciešamo, tas ir, ne tikai dot informāciju un zināšanas, bet arī veidot pasaules redzējumu, paplašināt skolēna piederības izjūtu – savai ģimenei, klasei, skolai, savai zemei. Tad veidojas jaunā cilvēka attieksme, kas izpaužas konkrētā rīcībā. Ir svarīgi justies piederīgam kādai noteiktai videi, kur ir sajūta, ka esi kā mājās. Tam jāpieliek arī savas pūles. Tāpēc ļoti būtiski ir veidot kopīgas tradīcijas, kuru atbalstīšanā nozīmīga vieta arī ģimenei.

Vecāku loma bērnu izglītošanā ir lielāka, nekā dažkārt varētu domāt. Tieši vecāki ir tie, kas izvēlas, kādu mācību iestādi apmeklēs viņu lolojums, cik nopietni bērns pievērsīsies mācībām. Daudzi ir izvēlējušies Valmieras 5. vidusskolu. Priecājas par bērnu sasniegumiem un sauc to par savām „ otrajām mājām”. Pozitīva ir tendence, ka vecāki ir gatavi sadarboties ar izglītības iestādi, ar pedagogiem un citām mācību procesā iesaistītām personām, lai rūpētos par bērna emocionālo komfortu.

Jau trešo gadu sākumskolas eglītē bērnu un klātesošo sirdis priecēja azartiska, jautra un iedvesmojoša vecāku saspēle teātra uzvedumā. Vērojams, ka katru gadu dalībnieku skaits pieaug. To iespaido labās atsauksmes un kopības sajūta. Šogad „ aktieru” skaits pārsteidza. Mācību klase bija pilna ar vecākiem. Protams, katram ir savs darbs un pienākumi, bet, neraugoties uz to, tika rasta iespēja kupli apmeklēt daudzus mēģinājumus vēlajās vakara stundās, gatavot tērpus un mācīties tekstus.

„ Karlsona Ziemassvētki” bija izdevušies ! To pauda bērnu sajūsma un mirdzošās acis. Vislielākais paldies par to vecākiem, sākumskolas skolotājiem un režisorei Silvijai Adamovičai.

Vecāku klātesamība Valmieras 5. vidusskolas dzīvi caurvij arī ģimenisku sajūtu pilnajos klases vakaros ar baltajiem svētku galdautiem, kas gada nogalē bija jūtama gan sākumskolas, gan pamatskolas telpās. Atrakcijas, spēles, erudīcijas konkursi , kurus sarīkoja vecāki, pauda to neredzamo , bet tikai ar sirdi sajūtamo saikni, kas ir tik nepieciešama šajā plurālisma un tehnoloģiju aizņemtības laikmetā.

6.a klases audzinātājas Dailas Ranšes audzināmie jauno gadu ieskandināja brīvlaika pēdējā dienā, lai tieši svētdien varētu kopā ar saviem vecākiem, vairāk nekā 40 cilvēki, pulcēties kopīgam priekam. Scenārijs, priekšnesumi, spēles un rotaļas – bērnu sagatavoti un vecāku atbalstīti. Šādās reizēs sabiedrības stereotipi par ģimeņu atrautību no skolas, izgaist kā ēna.

Skolas padome ir vēl viens rādītājs, kā vecāki iekļaujas mācību un audzināšanas darbā, lai kopā pieņemtu atbildīgus lēmumus par skolā notiekošo procesu, plānotu skolas attīstību. Šajā padomē, koleģiāli sadarbojoties ar direktori un skolotājiem, vecāki kļūst līdzatbildīgi lēmumu pieņemšanā, kā arī spēj motivēt citus vecākus kopīgai sadarbībai.

Pozitīva, uz savstarpējo cieņu balstīta vecāku un pedagogu saskarsme, ir viens no stūrakmeņiem skolas izglītības procesā. Tā ir labākā dāvana!

Lai bērns veiksmīgi integrētos skolā un sabiedrībā kopumā - bez atbalstošiem vecākiem neiztikt, jo tā „augsne”, kurā bērns aug un attīstās ģimenē, skolai ir jāsaglabā un sadarbojoties jāturpina .


Inese Mola