Lepojamies!

Publicēts 2018. gada 15. janvārī

Apsveicam 12.b klases skolnieces Margu Fimbaueri un Martu Vazoliņu ar iegūto 1.pakāpes diplomu Latvijas vācu valodas skolotāju asociācijas rīkotajā videokonkursā "Mans mīļākais ēdiens ".