Lepojamies!

Publicēts 2020. gada 11. decembrī

Sveicam DŽULIANU LAPSU (11.a klase, pedagogs Maija Miruškina) un ERNESTU KLĀVU LOSIČU (12.a klase, pedagogs Maija Spilberga) ar iegūto ATZINĪBU Valmieras pilsētas un novadu skolu angļu valodas olimpiādē.