Lepojamies!

Publicēts 2020. gada 11. novembrī

Novembra sākumā notika novada stāstnieku konkurss "Teci, teci, valodiņa!". Paldies skolēniem par centību un piedalīšanos, paldies skolotājiem par palīdzību!

Piedalījās:

Marta Laumane - 2.a kl. ieguva titulu "Mazais stāstnieks"; (skolotāja Inese Mola)

Kristīne Bergsone - 1.a kl. ieguva titulu "Mazais stāstnieks"; (skolotāja Gunta Mitjkova)

Luīze Balode - 3.a kl. ieguva titulu "Lielais stāstnieks"; (R) (skolotāja Dace Ciguze)

Adrians Zariņš - 4.a kl. ieguva titulu "Lielais stāstnieks". (skolotāja Sanita Apsīte)