“Lielceļš pēc pamatskolas”

Publicēts 2018. gada 19. aprīlī

17. aprīlī Valmieras kultūras centrā pirmo reizi Valmierā tika organizēta izglītības iestāžu, kuras piedāvā turpināt mācības pēc pamatizglītības iegūšanas, izstāde. Pasākumā piedalījās visas Valmieras vidusskolas un ģimnāzijas , kā arī koledžas un tehnikumi no dažādiem Latvijas novadiem.

Izstādi apmeklēja arī mūsu skolas 8. un 9. klašu skolēni, lai varētu labāk izlemt, ko vēlas darīt pēc pamatskolas beigšanas, astotajiem tā bija pirmā nopietnā iespēja padomāt par savām izglītības iespējām nākotnē, bet devītklasniekiem - iespēja īsti nostiprināt savu pārliecību par jau šajā vasarā pieņemamo lēmumu.

Protams, ka svarīgs uzdevums bija arī prezentēt pašiem savu skolu ar visām četrām vidējās izglītības programmām. Kā jau pierasts, lielāko interesi izpelnījās tieši policijas virziena programma.

Īpašs paldies mūsu vidusskolēniem, kuri vairāku stundu garumā nenoguruši stāstīja par iespējām mūsu skolā. Prieks par 10.a klases skolēniem Gustavu un Albertu, 10.b klases meitenēm Mariku, Sabīni un Undīni, 11.a atraktīvajām stāstniecēm Eritu un Alisi un, protams, izturīgajām policijas programmas meitenēm Līgu un Vladu.


Aiva Žagariņa - karjeras konsultante