Maizes stāsts

Publicēts 2018. gada 4. septembrī

Jaunā mācību gada ieskaņā mūsu skolas 9. klases skolēni karjeras atbalsta projekta ietvaros viesojās Blomes pagasta “Donās” pie Ilzes Briedes. Sākumā bija iespēja uzzināt par maizes cepšanas vēsturi, arī par to, kā un kāpēc juriste no Rīgas nolēmusi meklēt jaunus izaicinājumus tālu prom no galvaspilsētas. Ilze pastāstīja arī to , cik lietderīgas ir viņas juristes zināšanas uzņēmējdarbībā.

Aizraujošākā , protams, bija tieši tā tikšanās daļa, kad skolēni paši varēja savām rokām veidot maizes kukulīti, uzzinot arī par īpašajām zīmēm, kuras gan agrāk, gan tagad maizes cepējas vilka uz maizītes. No saimnieces stāstījuma uzzināja arī par vajadzīgajām izejvielām, par to , ka agrāk maizi cepa tika saimnieces. Jaunieši iepazina arī nepieciešamos darba rīkus, redzēja kārtīgu maizes krāsni, kas ir saimnieces lepnums

Kamēr maizīte cepās, bija iespēja pamieloties arī ar gardām pankūkām. Īpaši gaidīts bija tas brīdis, kad kukulīši tika izvilkti no krāsns un katrs varēja savu veidoto maizes klaipiņu , vēl karstu, paņemt rokās un aizvest arī mājiniekiem nogaršošanai, šoreiz tā bija daudziem pat nezināmā karašiņa.

Nobeigumā devītklasnieki saņēma spēka un izturības vēlējumus nozīmīgajam mācību gadam un vēlējumu kādam arī varbūt kādreiz kļūt par kārtīgu maizes cepēju, jo, kā teica Ilze, maizes cepēji pat valdību var gāzt, jo bez maizes iztikt neviens nevar.