Noticis konkurss „Mis un Misters Valmieras 5.vidusskola”

Publicēts 2018. gada 8. aprīlī

Jau devīto reizi Valmieras 5.vidusskolā norisinājās konkurss „MIS un MISTERS Valmieras 5.vidusskola” Tas bija muzikāls un radošām idejām bagāts vakars. Bija dziesmas un dejas. Bija video un pārsteigumi. Bija pat „zaļā” istaba. Konkursa dalībnieki – 10 vidusskolas jaunieši, rādīja savas vizītkartes un priekšnesumus, metās kopējā dejā un piedalījās iepriekš nezināmā ekspresuzdevumā.

Viņi sacentās, lai iegūtu titulus „Mis un Misters Valmieras 5.vidusskola”, titulus Vice Mis un Vice Misters, kā arī titulus „Mis un Misters skatītāju simpātija”

Mis un Misters Skatītāju simpātijas titulu ieguva Elvita Lībiete un Oskars Lācis. Titulu Vice Mis un Vice Misters – Eva Marta Zaula un Aleksis Ābols, bet galvenos titulus – Mis un Misters Valmieras 5.viduskola saņēma Erita Keita Krusta un Alberts Edgars Bērziņš.

Skola pateicas visiem sadarbības partneriem un sponsoriem par sniegto atbalstu konkursa organizēšanā.


Daila Ranše direktores vietniece audzināšanas darbā.