Panākumi Stāstnieku konkursā

Publicēts: 2017. gada 13.decembrī

Decembra sākumā Rīgā, Latviešu biedrības namā, tikās XXI Stāstnieku konkursa “TECI, TECI, VALODIŅA” finālisti, lai atjaunotu, uzturētu un attīstītu stāstīšanas tradīcijas. Iepriecina, ka aktīvi līdzdarbojoties mūsdienu tautas mutvārdu kultūrā, skolēni patiesi veido savu nacionālo identitāti. Tas veicina emocionālo un radošo pašizpausmi, izmantojot tieši vārda mākslas spēku.

Mājup ar uzvaru Valmieras 5. vidusskolā atgriezās 5.a klases skolnieks Silvars Ritvars Malcenieks, kas jau trešo gadu pēc kārtas ieguva Dižā stāstnieka godu. Nākamajā gadā viņš jau varēs cīnīties par Ķēniņa titulu.

Priecīgi un gavilējoši bija arī Lielā stāstnieka balvas ieguvēji – 7. a klases skolnieks Kristaps Bišs un 4. b klases skolniece Estere Elbrete.

Paldies skolotājām un vecākiem, kuri palīdzēja sagatavoties konkursam!

Skolotāja Inese Mola