Pasaules lielākā stunda

Publicēts 2019. gada 29. septembrī

Mūsu 7.a klase un skolotāja Daila Ranše ir šī gada "Pasaules lielākās stundas dalībnieki".

Šogad Pasaules lielākā mācību stunda aicina domāt par planētas un cilvēces ilgtspējīgu attīstību un vīziju nākotnei, uzsvaru liekot uz Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, taisnīgas sabiedrības veidošanu un bioloģisko daudzveidību kā dabas ilgtspējas pamatu. Mūsu 7.-klasnieki kopīgi domāja: kāda būs mūsu planēta 2030.gadā un izvirzīja savus mazos mērķus saudzīgai attieksmei pret vidi.