Profesijas animācijā

Publicēts 2019. gada 22. februārī

Šī nedēļa aizsākās ar interesantu pasākumu karjeras attīstības atbalsta projekta ietvaros, kur 5. un 6.klašu skolēni varēja iepazīties ar dažādām profesijām animācijas jomā. Pasākums dalījās divās daļās – pirmajā bija iespēja klausīties lekciju, kurā skolēni iepazinās gan ar režisora, gan mākslinieka, gan animatora darba īpatnībām, uzzināja par šo jomu profesionāļiem.

Pēc tam bija iespēja pašiem darboties radošajās darbnīcās. Skolēni tika iepazīstināti gan ar tehniskajām iespējām, gan filmiņu veidošanas paņēmieniem . Pēc profesionāļu padomiem skolēni nelielās grupiņās paši veidoja savas filmiņas. Kā atzina skolēni, tad interesents bijis ne tikai pats radošais darbs, bet arī tas, ka vajadzēja sadarboties, sadalīt pienākumus. Lai arī darbiņi galā sanāca vien dažu sekunžu garumā, bet prieks par veikumu bija liels. Skolēni saprata arī to, ka šīs zināšanas varētu noderēt arī mācību procesā.