Sirsnīgs paldies!

Publicēts 2020. gada 29. janvārī

1935. gadā Latvijas skolās tika iedibināta akcija “Draudzīgais aicinājums”. Tās laikā katrs var atcerēties savu kādreizējo skolu un dāvināt tai grāmatas, ziedot līdzekļus skolu fondiem. “Draudzīgo aicinājumu” uzsāka bijušais Valsts prezidents Kārlis Ulmanis, kurš savā vārda dienā uzdāvinājis bērnības skolai grāmatas un lūdzis, lai arī citi atceras savas skolas. Kopš 1994. gada šī tradīcija ir atjaunota. “Draudzīgais aicinājums” ir nacionāla ideja, un diez vai ir vēl kāda tauta, kas var lepoties ar kaut ko līdzīgu.

Paldies skolas absolventei Madarai Vilderei par dāvinājumu skolas bibliotēkai!

"'Grāmatas dod visumam dvēseli, prātam spārnus, lidojumu iztēlei un dzīvību visam"

(Plato)

Mīļš paldies par dāvinājumu absolventam Armandam Rasam no Zvērinātā advokāta biroja “Rasa un Ešenvalds” Draudzīgā aicinājuma dienā!