Spēka zīmju iedegšana

Publicēts 2020. gada 19.novembrī

Kaut svētki tumši, lietaini un ar distanci, mūs sildīja daudzo svecīšu gaismiņas Vecpuišu parkā. Mēs arī tur bijām un devām savu daļiņu svētku siltuma.

Daudz laimes, Latvija!

Paldies Skolēnu domes jauniešiem: Danielai Straumei, Amandai Jasei, Miķelim Kupčam, Alanam Gradam