Valmierai pēc 100 gadiem

Publicēts 2018. gada 7. decembrī

Pieminot Valmierai veltīto romānu „Valmieras puikas” un tā autoru Pāvilu Rozīti, jau par tradīciju kļuvušas dažādas aktivitātes Valmieras jauniešiem, ko rīko Valmieras integrētās bibliotēkas bērnu apkalpošanas nodaļas darbinieces. Tā kā 2018.gads ir Latvijas simtgades gads, tad saistībā ar to šogad jaunieši un arī dažāda gadagājuma valmierieši tika aicināti rakstīt savas domas par to, kāda varētu būt Valmiera vēl pēc 100 gadiem. Visi uzrakstītie veltījumi tiek apkopoti grāmatā, kas glabāsies bibliotēkā. To vēl var papildināt arī citi rakstītāji ar saviem darbiem.

5.decembrī par godu šīs grāmatas tapšanai restorāna „Vecpuišu parks” mājīgajās telpās tika aicināti aktīvākie darbu iesniedzēji, starp tiem arī mūsu skolas 11.a klase . Pasākumā izskanēja gan interesantāko darbu lasījumi, gan dzejnieces Dainas Sirmās vērtējums par tiem, gan notika erudīcijas spēle par Valmieru, kā arī varējām klausīties mūsu skolas pārstāves Tīnas Jančevskas muzikālos sveicienus. Kopumā Valmieras nākotne iezīmējās spilgta un aizraujoša. Lai piepildās visi labie vēlējumi!

11. a klases audzinātāja Līga Kliesmete

Foto Sandra Gredzena