Valmieras 5.vidusskolas jauktais koris „Putni” iegūst Sudraba diplomu J.Vītola Mūzikas akadēmijas Bērnu un jauniešu koru un vokālo ansambļu skatē „Lai skan”

Publicēts 2018. gada 14. martā

Konkurss „Lai skan” Mūzikas akadēmijā notiek ik pēc diviem gadiem un ir veltīts Jāzepa Vītola daiļradei. Likumsakarīgi, ka viena no izpildāmajām kompozīcijām ir komponista Jāzepa Vītola skaņdarbs. Sacenšoties ar nopietniem konkurentiem – koriem no mūzikas novirziena skolām, Valmieras 5.vidusskolas jauktajam korim izdevies iegūt Sudraba diplomu šajā prestižajā konkursā. Paldies par kora panākumiem un augsto dziedājuma kvalitāti jāsaka Valmieras 5.vidusskolas koru diriģentei Lienei Zvirbulei un koncertmeistarei Inesei Reinfeldei.

Daila Ranše Direktores vietniece audzināšanas darbā