Skolotāji

Vadība

Rudīte Markus

Skolas direktore

Antra Savele

Direktores vietniece izglītības jomā

Vidaga Āboliņa

Direktores vietniece izglītības jomā

Daila Ranše

Direktores vietniece izglītības jomā

Lolita Krilova

Direktores vietniece izglītības jomā

Jānis Sekačs

Direktores vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

Atbalsta personāls

Inita Trapāne

Psiholoģe

Jolanta Krišjāne

Sociālā pedagoģe

Laura Pliķēna

Logopēde

Indra Vītola

Speciālā pedagoģe

Aiva Žagariņa

Pedagogs - karjeras konsultants

Iveta Jančevska

Bibliotekāre

Inese Lazdiņa

Bibliotekāre

Aija Manika

Skolas medmāsa

Daila Ranše

Izglītības metodiķe

Linda Broka

Projekta "PuMPuRS" koordinatore

Tālivaldis Ortlovs

Laborants IT jomā

Skolotāji

Aija Zaķe

Angļu valoda

Aiva Žagariņa

Latviešu valoda un literatūra

Aldis Millers

Fizika, Dabaszinības

Alise Stūre

Fizika, Matemātika

Andris Dūdelis

Kriminālistika, Ieroču un šaušanas mācība

Andrejs Simanovičs

Mājturība un tehnoloģijas

Anita Lielmane

Mūsdienu deja

Anna Skruode

Skolotāja palīgs projekts SAM 8.3.2

Antra Savele

Sports, Sports un veselība

Arta Gredzena

Sports, Sports un veselība

Arvis Kārkliņš

Sports un veselība

Dace Ciguze

Sākumskolas skolotāja

Dace Jākobsone

Sports, Sports un veselība, Veselības mācība

Daila Ranše

Ģeogrāfija, Projektu vadība

Dzidra Dreija

"Skolotāja palīgs" projekts SAM 8.3.2

Elīna Stuce

Sākumskolas skolotāja

Gunta Mitjkova

Sākumskolas skolotāja

Guntis Dzirkalis

Latvijas un pasaules vēsture, Politika un tiesības, Vēsture un sociālās zinātnes

Gustavs Māziņš

Datorika

Ieva Klūga

Sākumskolas skolotāja, "Skolotāja palīgs" projekts SAM 8.3.2

Ilona Veide

Mūzika, Psiholoģija

Ilona Zēmele

Matemātika

Ina Plauka

Mūzika

Indra Vītola

Dizains un tehnoloģijas

Inese Lazdiņa

Matemātika

Inese Mola

Sākumskolas skolotāja, Kulturoloģija, Latviešu valoda un literatūra, Skatuves māksla, Teātra māksla

Inga Eicēna

Latviešu valoda un literatūra

Inta Kurvīte

Latviešu valoda un literatūra

Jānis Bošs

Latviešu valoda un literatūra

Jeļena Maksimceva

Krievu valoda

Kristīna Allika

Krievu valoda

Kristīne Cīrule

Mājturība un tehnoloģijas, Kultūras pamati, Dizains un tehnoloģijas, "Skolotāja palīgs" projekts SAM 8.3.2

Lāse Balode

Vācu valoda

Līga Kliesmete

Latviešu valoda un literatūra, Vācu valoda

Līga Veikšāne

Sākumskolas skolotāja, Angļu valoda

Linda Broka

Matemātika

Lita Meistere

Valsts aizsardzības mācība

Lolita Krilova

Fizika, Datorika

Maija Miruškina

Angļu valoda, Vizuālā māksla

Maija Spilberga

Angļu valoda

Maruta Berģe

Bioloģija

Natālija Pincere

Ķīmija, Dabaszinības

Oskars Tapinskis

Tuvcīņa un pašaizsardzība

Rudīte Markus

Vācu valoda

Romāns Sļusarčuks

Tekvondo

Rudīte Sviķe

Datorika

Sanita Apsīte

Sākumskolas skolotāja

Sanita Ļeļeva

Vizuālā māksla, Interjera dizains, Tehniskā grafika, Kultūra un māksla

Sanita Mālmane

Sākumskolas skolotāja

Sigita Ābele

Sākumskolas skolotāja, Sociālās zinības un vēsture

Santa Eglīte

Sākumskolas skolotāja

Vidaga Āboliņa

Informātika, Programmēšanas pamati, Datorgrafika

Zeltīte Vilciņa

Ģeogrāfija, Bioloģija

Interešu izglītības skolotāji

Anna Berklāva

Koris "Putni"

Anna Skruode

SAM 8.3.2 "Robotika"

Ilona Migla

Tautas deju kolektīvs

Ilona Veide

Popgrupa "Dīvas"

Iluta Uškāne

Tautas deju kolektīvs

Inese Mola

Vēstures pulciņš

Irēna Zelča

Koris "Putnēni"

Liene Zvirbule

Koris "Putni", Zēnu koris, Meiteņu koris

Artis Jančevskis

Teātra pulciņš

Līga Kliesmete

Teātra pulciņš

Sigita Ābele

SAM 8.3.2 "Jaunais Dabaspētnieks"