Skolotāji

Vadība

Rudīte Markus

Skolas direktore

Antra Savele

Direktores vietniece izglītības jomā

Vidaga Āboliņa

Direktores vietniece izglītības jomā

Daila Ranše

Direktores vietniece izglītības jomā

Anda Koka

Direktores vietniece izglītības jomā

Jānis Sekačs

Direktores vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

Atbalsta personāls

Inita Trapāne

Psiholoģe

Jolanta Krišjāne

Sociālā pedagoģe

Laura Pliķēna

Logopēde

Indra Vītola

Speciālā pedagoģe

Aiva Žagariņa

Pedagogs - karjeras konsultants

Iveta Jančevska

Bibliotekāre

Inese Lazdiņa

Bibliotekāre

Aija Manika

Skolas medmāsa

Skolotāji

Aija Zaķe

Angļu valoda

Aiva Žagariņa

Latviešu valoda un literatūra

Aldis Millers

Fizika, Dabaszinības

Alise Stūre

Fizika, Inženierzinības, Matemātika

Andris Dūdelis

Kriminālistika, Ieroču un šaušanas mācība

Andrejs Simanovičs

Dizains un tehnoloģijas

Antra Savele

Sports un veselība

Arta Gredzena

Sports un veselība

Arvis Kārkliņš

Sports un veselība

Dace Ciguze

Sākumskolas skolotāja

Dace Jākobsone

Sports un veselība

Daila Ranše

Ģeogrāfija, Projektu vadība

Daina Lārmane

Angļu valoda

Dzidra Dreija

"Pedagoga palīgs" projekts SAM 8.3.2

Elīna Stuce

Sākumskolas skolotāja

Endija Tarvāne

Datorika

Gustavs Māziņš

Datorika, Uzņēmējdarbības pamati, Vēsture un sociālās zinātnes

Gunta Mitjkova

Sākumskolas skolotāja

Guntis Dzirkalis

Latvijas un pasaules vēsture, Vēsture un sociālās zinātnes

Ieva Klūga

Sākumskolas skolotāja

Ilona Veide

Mūzika, Psiholoģija

Ilona Zēmele

Matemātika

Ilze Dulberga

Sākumskolas skolotāja

Ina Plauka

Mūzika

Indra Vītola

Dizains un tehnoloģijas

Inga Eicēna

Latviešu valoda un literatūra

Inguna Ulase

Bioloģija

Inta Kurvīte

Latviešu valoda un literatūra

Inese Lazdiņa

Matemātika

Inese Mola

Sākumskolas skolotāja, Latviešu valoda un literatūra, Teātra māksla, Publiskā uzstāšanās

Iveta Cālīte

Matemātika

Kristīna Allika

Krievu valoda

Kristīne Cīrule

Kultūras pamati, Dizains un tehnoloģijas

Jānis Bošs

Latviešu valoda un literatūra

Jeļena Maksimceva

Krievu valoda

Līga Bērtulsone

Ģeogrāfija

Līga Kliesmete

Latviešu valoda un literatūra, Vācu valoda

Līga Veikšāne

Sākumskolas skolotāja, Angļu valoda

Linda Broka

Matemātika, Projekta "PuMPuRS" koordinatore

Lita Meistere

Valsts aizsardzības mācība

Maija Miruškina

Angļu valoda, Vizuālā māksla

Maruta Berģe

Bioloģija

Oskars Tapinskis

Tuvcīņa un pašaizsardzība

Rudīte Markus

Vācu valoda

Natālija Pincere

Ķīmija, Dabaszinības

Sanita Apsīte

Sākumskolas skolotāja

Sanita Ļeļeva

Vizuālā māksla, Kultūra un māksla

Sanita Mālmane

Sākumskolas skolotāja

Sigita Ābele

Sociālās zinības un vēsture, Sociālās zinātnes

Staņislava Marsone

Pedagoģijas pamati

Svetlana Melberga

Angļu valoda

Vidaga Āboliņa

Datorika, Digitālais dizains

Rudīte Sviķe

Datorika

Romāns Sļusarčuks

Tekvondo

Interešu izglītības skolotāji

Anna Berklāva

Koris "Putni", Zēnu koris, Meiteņu koris

Artis Jančevskis

Teātra pulciņš

Arvis Kārkliņš

Sporta spēļu pulciņš

Ilona Migla

Tautas deju kolektīvs

Ilona Veide

Popgrupa "Dīvas"

Iluta Uškāne

Tautas deju kolektīvs

Inese Mola

Vēstures pulciņš

Irēna Zelča

Koris "Putnēni"

Liene Zvirbule

Koris "Putni", Zēnu koris, Meiteņu koris