Skolotāji

Vadība

Rudīte Markus

Skolas direktore

Antra Savele

Direktores vietniece izglītības jomā

Vidaga Āboliņa

Direktores vietniece izglītības jomā

Daila Ranše

Direktores vietniece izglītības jomā

Lolita Krilova

Direktores vietniece izglītības jomā

Jānis Sekačs

Direktores vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

Atbalsta personāls

Inita Trapāne

Psiholoģe

Jolanta Krišjāne

Sociālā pedagoģe

Laura Pliķēna

Logopēde

Indra Vītola

Speciālā pedagoģe

Aiva Žagariņa

Pedagogs - karjeras konsultants

Iveta Jančevska

Bibliotekāre

Inese Lazdiņa

Bibliotekāre

Aija Manika

Skolas medmāsa

Daila Ranše

Izglītības metodiķe

Linda Broka

Projekta "PuMPuRS" koordinatore

Tālivaldis Ortlovs

IT administrators

Skolotāji

Aija Zaķe

Angļu valoda

Aiva Žagariņa

Latviešu valoda un literatūra

Aldis Millers

Fizika, Dabaszinības

Alise Stūre

Fizika, Matemātika

Andris Dūdelis

Kriminālistika, Ieroču un šaušanas mācība

Andrejs Simanovičs

Mājturība un tehnoloģijas

Arvis Kārkliņš

Sports un veselība

Dace Ciguze

Sākumskolas skolotāja

Antra Savele

Sports, Sports un veselība

Arta Gredzena

Sports, Sports un veselība

Dzidra Dreija

"Skolotāja palīgs" projekts SAM 8.3.2

Elīna Stuce

Sākumskolas skolotāja

Dace Jākobsone

Sports, Sports un veselība, Veselības mācība

Daila Ranše

Ģeogrāfija, Projektu vadība

Gustavs Māziņš

Datorika

Ieva Klūga

Sākumskolas skolotāja

Gunta Mitjkova

Sākumskolas skolotāja

Guntis Dzirkalis

Latvijas un pasaules vēsture, Politika un tiesības, Vēsture un sociālās zinātnes

Ina Plauka

Mūzika

Indra Vītola

Dizains un tehnoloģijas

Ilona Veide

Mūzika, Psiholoģija

Ilona Zēmele

Matemātika

Inga Eicēna

Latviešu valoda un literatūra

Inta Kurvīte

Latviešu valoda un literatūra

Inese Lazdiņa

Matemātika

Inese Mola

Sākumskolas skolotāja, Kulturoloģija, Latviešu valoda un literatūra, Skatuves māksla, Teātra māksla

Kristīna Allika

Krievu valoda

Kristīne Cīrule

Mājturība un tehnoloģijas, Kultūras pamati, Dizains un tehnoloģijas

Jānis Bošs

Latviešu valoda un literatūra

Jeļena Maksimceva

Krievu valoda

Līga Veikšāne

Sākumskolas skolotāja, Angļu valoda

Linda Broka

Matemātika

Lāse Balode

Vācu valoda

Līga Kliesmete

Latviešu valoda un literatūra, Vācu valoda

Maija Miruškina

Angļu valoda, Vizuālā māksla

Maija Spilberga

Angļu valoda

Lita Meistere

Valsts aizsardzības mācība

Lolita Krilova

Fizika, Datorika

Oskars Tapinskis

Tuvcīņa un pašaizsardzība

Rudīte Markus

Vācu valoda

Maruta Berģe

Bioloģija

Natālija Pincere

Ķīmija, Dabaszinības

Sanita Apsīte

Sākumskolas skolotāja

Sanita Ļeļeva

Vizuālā māksla, Interjera dizains, Tehniskā grafika, Kultūra un māksla

Romāns Sļusarčuks

Tekvondo

Rudīte Sviķe

Datorika

Santa Eglīte

Sākumskolas skolotāja

Vidaga Āboliņa

Informātika, Programmēšanas pamati, Datorgrafika

Sanita Mālmane

Sākumskolas skolotāja

Sigita Ābele

Sākumskolas skolotāja, Sociālās zinības un vēsture

Zeltīte Vilciņa

Ģeogrāfija, Bioloģija

Interešu izglītības skolotāji

Anna Berklāva

Koris "Putni", Zēnu koris, Meiteņu koris

Paula Indra Žuga

Koris "Putni", Zēnu koris, Meiteņu koris

Ilona Migla

Tautas deju kolektīvs

Ilona Veide

Popgrupa "Dīvas"

Iluta Uškāne

Tautas deju kolektīvs

Inese Mola

Vēstures pulciņš

Irēna Zelča

Koris "Putnēni"

Liene Zvirbule

Koris "Putni", Zēnu koris, Meiteņu koris

Artis Jančevskis

Teātra pulciņš

Līga Kliesmete

Teātra pulciņš

Mārtiņš Roziņš

Koris "Putni", Zēnu koris, Meiteņu koris

Arvis Kārkliņš

Sporta spēļu pulciņš

Līga Ivāne

Koris "Putnēni"