Interešu izglītība

Valmieras 5.vidusskolas interešu izglītības programmas 2021./2022.m.g.

Valmieras 5.vidusskolas interešu izglītības programmas 2020./2021.m.g.

Sagatavoja: Direktores vietniece audzināšanas darbā Daila Ranše