Interešu izglītība

Valmieras 5.vidusskolas interešu izglītības programmas 2023./2024.m.g. 

 Sagatavoja: Direktores vietniece audzināšanas darbā Daila Ranše