Interešu izglītība

Valmieras 5.vidusskolas interešu izglītības programmas 2020./2021.m.g.

Projekta SAM 8.3.2. aktivitātes

Sagatavoja: Direktores vietniece audzināšanas darbā Daila Ranše