TIM

Erasmus+ projekts “Misija – PĀREJA” (angliski: Transition is our Mission jeb saīsināti TIM)

Projektā piedalās 3 valstis – Slovēnija, Horvātija un Latvija. No katras valsts projektā piedalās 3 dažādas iestādes, viena pirmsskolas izglītības iestāde, viena skola un viens izglītības centrs.

Projekta laikā ir paredzēts pētīt, analizēt un apkopot informāciju, kā notiek bērna pāreja no PII (pirmsskolas izglītības iestādes) uz 1. klasi. Projekta ilgums ir 34 mēneši. Projekta 1. solis būs izpēte, kuras laikā tiks anketēti gan skolēnu vecāki, gan skolotāji, kā arī tiks intervēti paši bērni. 2. solis būs apmācības programmas izstrāde un semināri PII un sākumskolas skolotājiem. 3. solis būs rokasgrāmatas izveide skolotājiem, kas dos ieteikumus un risinājumus ‘mīkstākas’ pārejas nodrošināšanai no PII uz 1. klasi.

No 20. – 23. oktobrim notika pirmā projekta partneru tikšanās Ļubļanā, Slovēnijā. Šajā reizē klātesošie skolotāji un izglītības centru darbinieki pārrunāja dažādas projekta aktualitātes, sadalīja pienākumus un vienojās par nākamo tikšanās reizi. Tā būs 2020. gada 23. – 27. martā Latvijā.

Viens no uzdevumiem Ļubļanā bija izveidot logo skici mūsu projektam. Katras valsts komanda ķērās pie darba un vēlāk to prezentēja. Visiem iepatikās tieši Latvijas komandas ideja. Mūsu skicē bija redzami divi bērni, viens bērnudārznieks, otrs skolēns. Viņi sēdēja uz līdzsvara šūpolēm, kuras ir līdzsvarā. Šūpoļu balsts ir projekta nosaukums TIM. Visas skices tiks nodotas profesionāliem dizaineriem, kuri centīsies tās apvienot un izveidos mūsu Erasmus+ projekta TIM logo.