Informācija par ēdināšanu

Ēdienkarte jaunai nedēļai tiek ievietota mājaslapā, tiklīdz skola saņem ēdienkarti no ēdināšanas pakalpojumu sniedzēja SIA “Fristar”

Ēdienkarte 27.05. - 31.05.

Ēdienkarte 20.05. - 24.05.

Iesniegums par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumu saņemšanu

Valmieras novadā vienota kārtība ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķiršanai pašvaldības izglītības iestādēs 

Par ēdināšanu Valmieras novada izglītības iestādēs


Samaksas kārtība par ēdināšanu

Valmieras 5.vidusskolā

 

1.    Kompleksās pusdienas 1.-6.klasēm – valsts un pašvaldības finansējums pilnā apmērā.

2. Kompleksās pusdienas 7.-9.klasēm: 2,78 EUR     

§  Vecāku līdzfinansējums 2.10 EUR

3. Kompleksās pusdienas 10.-12.klasēm: 2,84 EUR                

§  Vecāku līdzfinansējums 2.10 EUR

4.      Apmaksas kārtība:

4.1.   Samaksa par ēdināšanas pakalpojumiem tiek veikti ar pārskaitījumu uz norādīto bankas kontu;

4.2.   Pārskaitījums ir jāveic par periodu, kurš nav mazāks par 5 darba dienām:

4.3.   Par neapmeklētajām dienām, kas ir savlaicīgi atteiktas (skat. 7.punktu), tiek veikts pārrēķins, pārceļot samaksu uz nākošo apmaksas periodu.

4.4.   Apmaksu var veikt arī skolas ēdnīcā ar skaidras vai bezskaidras naudas norēķiniem (ievērojot 4.2.punktā noteikto apmaksas periodu).

 

5.      Nepieciešamā informācija, kas OBLIGĀTI (NORĀDĪTĀ SECĪBĀ) ir jānorāda maksājot ar bankas pārskaitījumu:

·Skolas nosaukums

·Bērna vārds un uzvārds

·Klase kurā mācās

·Maksājuma periods (piemēram: 08.01. līdz 12.01.2024. - 5 dienas)

·Atlaide (ja ir piešķirta)

 

6.      Norēķinu rekvizīti:

SIA “Fristar”

Reģ. Nr. LV40003658252

Norēķinu konts: LV02HABA0551056654771

7.  Informācija par kavējumiem

Lūgums savlaicīgi brīdināt par skolnieka neierašanos un atgriešanos skolā, sūtot SMS uz norādīto tālruni. Ja mēs saņemam informāciju par bērna neierašanos skolā līdz attiecīgās dienas plkst. 8:00 pa tālruni 26827375, ēdināšanas maksa par prombūtnes dienu nav jāmaksā.

 


8.      Atvieglojumi:


8.1. Pamatojoties uz pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem, atvieglojumi ēdināšanas maksai Pašvaldības izglītības iestādē 100% apmērā tiek nodrošināti:

§ Pusdienām izglītojamajiem ar invaliditāti, kuri apgūst pamatizglītības programmu 7.-9. klasē, vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo izglītību

§ Pusdienām bērniem no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības, kuri apgūst pamatizglītības programmu 7.-9. klasē.

8.2. Pašvaldības izglītības iestādē ēdināšanas maksas atvieglojumus 50% apmērā nodrošinās:

§ Pusdienām bēreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri apgūst pamatizglītības programmu 7.-9. klasē, vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības programmu.

§ Pusdienām bērniem no daudzbērnu ģimenes, kuri apgūst pamatizglītības programmu 7.-9. klasē, vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības programmu.

§ Pusdienām bērniem no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības, kuri apgūst vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības programmu.