Normatīvie dokumenti

Iekšējie normatīvie dokumenti

Personu datu apstrāde

Datu aizsardzības speciālists: datuspecialists@valmierasnovads.lv; tel.nr. 64210687

Valmieras novada pašvaldības privātuma politika, pieejama: šeit


Piekļūstamība

Piekļūstamības paziņojums

Valmieras 5. vidusskola saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz iestādes oficiālo tīmekļvietni – https://www.v5v.edu.lv


Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.


Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Valmieras 5. vidusskolas tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Attēliem, ilustrācijām utt. trūkst tekstuālā alternatīva, līdz ar to cilvēki, kas izmanto ekrānlasītāju nevar piekļūt informācijai par attēlos redzamo.

  • Multimediju (video, audio) failiem nav pieejami titri un noraksti.

  • Šajā tīmekļvietnē nav iestrādāti dažādi fonta izmēri, kurus var izvēlēties lapas galvenē.

  • Šī tīmekļvietne neļauj lietotājiem iegūt lielāku teksta kontrastu, mainot satura krāsas.

Šīs tīmekļvietnes piekļūstamības izvērtējums pēdējo reizi veikts 18.03.2021. Izvērtēšanu veica Valmieras 5. vidusskola.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību. Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.

Adrese: Raiņa iela 3, Valmiera, LV-4201

E-pasts: v5vadm@valmiera.edu.lv

Zvaniet: +371 64222443


Sūdzību iesniegšana:

Par tīmekļvietnes piekļūstamību atbildīga ir "Valmieras 5. vidusskola"

E-pastā: v5vadm@valmiera.edu.lv

Tālrunis: +371 64222443


Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

Tālrunis: +37167686768

Adrese: Baznīcas iela 25 Rīga, LV-1010

Tīmekļvietne: https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija


Ziņas par paziņojuma sagatavošanu


Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 18.03.2021

Šo paziņojumu apstiprināja Rudīte Markus, direktore