Informācija

Adrese: Raiņa iela 3, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201

E-pasts: v5vadm@valmiera.edu.lv

Tālrunis: 64222443, 28607167

Skolas vadība

     Antra Savele antra@valmiera.edu.lv

     Vidaga Āboliņa vidaga@valmiera.edu.lv 

    Inga Eicēna inga.eicena@valmiera.edu.lv 

Sekretāre - lietvede Zane Puriņa

T. 64222443, 28607167

v5vadm@valmiera.edu.lv

zane.purina@valmiera.edu.lv 

Bibliotēka

iveta.jancevska@valmiera.edu.lv 

inese.lazdina@valmiera.edu.lv 

Veselības punkts. Skolas medmāsa Aija Manika

aija.manika@valmiera.edu.lv 

Skolas psiholoģe Inita Trapāne

inita.trapane@valmiera.edu.lv

Sociālā pedagoģe Jolanta Krišjāne

Pārraudzībā 1.kl., 2.kl., 3.kl., 4.kl., 8.kl., 9.kl.

jolanta.krisjane@valmiera.edu.lv 

Sociālā pedagoģe Zane Skuja

Pārraudzībā 5.kl., 6.kl., 7.kl., 10.kl., 11.kl., 12.kl.

zane.skuja@valmiera.edu.lv 

Logopēde Laura Pliķēna

laura.plikena@valmiera.edu.lv 

Speciālais pedagogs Indra Vītola

indra.vitola@valmiera.edu.lv