Informācija

Adrese: Raiņa iela 3, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201

E-pasts: v5vadm@valmiera.edu.lv

Tālrunis: 64222443, 28607167

Skolas vadība

 • Direktore Rudīte Markus T. 26427171 rudite.markus@valmiera.edu.lv

 • Direktores vietnieki mācību darbā:

Antra Savele antra@valmiera.edu.lv,

Vidaga Āboliņa vidaga@valmiera.edu.lv

 • Direktores vietniece audzināšanas darbā: Daila Ranše daila.ranse@valmiera.edu.lv

 • Direktores vietniece informātikā: Lolita Krilova lolita@valmiera.edu.lv

 • Direktores vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā: Jānis Sekačs janis.sekacs@valmiera.edu.lv

Sekretāre - lietvede Zane Puriņa

 • pirmdiena 800 - 1600

 • otrdiena 800 - 1600

 • trešdiena 800 - 1600

 • ceturtdiena 800 - 1600

 • piektdiena 800 - 1600

T. 64222443

v5vadm@valmiera.edu.lv

Bibliotēka

 • pirmdiena 900 - 1600

 • otrdiena 900 - 1600

 • trešdiena 900 - 1600

 • ceturtdiena 900 - 1600

 • piektdiena 900 - 1600

iveta.jancevska@valmiera.edu.lv

inese.lazdina@valmiera.edu.lv

Veselības punkts. Skolas medmāsa Aija Manika

 • pirmdiena 800 - 1600

 • otrdiena 800 - 1600

 • trešdiena 800 - 1600

 • ceturtdiena 800 - 1600

 • piektdiena 800 - 1600

Skolas psiholoģe Inita Trapāne

inita.trapane@valmiera.edu.lv

 • pirmdiena 900 - 1600

 • otrdiena 900 - 1600

 • ceturtdiena 1200 - 1600

 • piektdiena 900 - 1500

Sociālā pedagoģe Jolanta Krišjāne

 • pirmdiena 1300 - 1700

 • otrdiena 800 - 1700

 • trešdiena 800 - 1700

 • ceturtdiena ---------

 • piektdiena 900 - 1600

jolanta.krisjane@valmiera.edu.lv

Logopēde Laura Pliķēna

 • pirmdiena ---------

 • otrdiena 930 - 1700

 • trešdiena 930 - 1700

 • ceturtdiena 800 - 1600

 • piektdiena 900 - 1600

laura.plikena@valmiera.edu.lv

Speciālais pedagogs Indra Vītola

 • pirmdiena 800 - 1100

 • otrdiena 800 - 1100

 • trešdiena 800 - 1100

 • ceturtdiena ---------

 • piektdiena 800 - 1600

indra.vitola@valmiera.edu.lv