Simbolika

Skolas logo
Radīts 2008.gadā. Logo autore IT skolotāja Vidaga Āboliņa. Logo izmantots latvju zīmes – Auseklīša- simbols, kas atrodams skolas griestu un grīdas dekoratīvajos zīmējumos, kā arī Valmieras senā nocietinājuma - Dzirnavu ezeriņa, kura krastā atrodas skolas ēka,- motīvs.

2019.gadā skolas logo, ņemot par pamatu Vidagas Āboliņas veidoto logo, atjaunots. Autore Ilze Mince.

Skolas himna

Izveidota 1999.gadā. Vārdu autore skolniece Anžela Cīrule, mūzikas autore mūzikas skolotāja Ilona Veide. Himna izveidota par godu skolas 60 gadu jubilejai. Savukārt skolas 75.dzimšanas dienai un absolventu salidojumam par godu, izveidots zemāk dzirdamais ieraksts. To 2015.gadā iedziedāja skolas absolventes Linda Lazdiņa, Nora Urbāne un Elza Medne.

Ierakstu nodrošināja skolas absolventi Sandis Miltovičs un Ģirts Laumanis.

Skolas karogs

Skolai nav saglabājies vēsturiskais karogs, un ir ļoti skopa informācija par to, kāds tas izskatījies. Taču ir zināma senajā skolas karogā rakstītā devīze: „Asu prātu, skaidru sirdi, darbā augsim Latvijai!”

Gatavojoties skolas 80.dzimšanas dienai 2019.gadā, vēlamies izveidot skolas karogu un aicinām visus skolai piederīgos atbalstīt skolas karoga izveidošanu, ziedojot naudas līdzekļus skolas atbalsta fondā „Skolai pie ezeriņa” ar norādi – skolas karoga izveidošanai.

Fonda rekvizīti: Nodibinājums "Fonds - skolai pie ezeriņa" Reģ.nr. LV4000805604 Adrese: Raiņa iela 3, Valmiera, LV-4201 Banka: SEB banka Bankas kods: UNLALV2X018 Konta nr. LV47UNLA0050000721879

Moto: „Asu prātu, skaidru sirdi, darbā augsim Latvijai!”