SATIKT

Projekta mērķis ir stiprināt demokrātiju un pilsoniskas sabiedrības ilgtspēju, paaugstinot pedagogu un jauniešu izpratni par pilsonisko sabiedrību, prasmi īstenot iekļaujošas pilsoniskās līdzdalības aktivitātes un sociāli atbildīgi pārstāvēt vietējo kopienu cilvēku tiesību ievērošanu, apgūstot pilsoniskās kompetences programmu “3i: izprast, iesaistīties, iekļaut”.

Projekta ilgums: 2023. gada janvāris – 2024. gada septembris

Vairāk par projektu šeit

Koordinatore Daila Ranše

Aktivitātes

Janvāra beigās mūsu skolotājas Sigita Ābele, Inita Trapāne un Daila Ranše organizēja semināru - mācības Valmieras novada direktoru vietniekiem audzināšanas jomā. Seminārā pedagogiem bija iespēja iepazīties un aprobēt IAC projekta "Satikt" materiālus.  Projekta "Satikt" mērķis: stiprināt demokrātiju un pilsoniskas sabiedrības ilgtspēju, paaugstinot pedagogu un jauniešu izpratni par pilsonisko sabiedrību, prasmi īstenot iekļaujošas pilsoniskās līdzdalības aktivitātes un sociāli atbildīgi pārstāvēt vietējo kopienu cilvēku tiesību ievērošanu, apgūstot pilsoniskās kompetences programmu “3i: izprast, iesaistīties, iekļaut”. #SIF_NVOfonds2023 #iacedu

Informāciju sagatavoja Daila Ranše

Noslēdzoties mācību gadam, pabeidzam arī pirmo mācību posmu Izglītības attīstības centra projektā “Satikt”. Projektā darbojas 3 klases. Kopā ar divām 10.klasēm aktīvi piedalās arī 4.a klase.

Projekta mērķis ir stiprināt demokrātiju un pilsoniskas sabiedrības ilgtspēju, paaugstinot pedagogu un jauniešu izpratni par pilsonisko sabiedrību, prasmi īstenot iekļaujošas pilsoniskās līdzdalības aktivitātes un sociāli atbildīgi pārstāvēt vietējo kopienu cilvēku tiesību ievērošanu, apgūstot pilsoniskās kompetences programmu “3i: izprast, iesaistīties, iekļaut”.

Kopīgās nodarbībās bērni un jaunieši iepazinās ar projekta mērķi un uzdevumiem, kā arī aktīvi izteica viedokli par aktīva pilsoņa rakstura iezīmēm, iepazīstoties ar literāro varoni Pīlēnu Timu. Vecākajās klasēs lielu interesi radīja jautājumi par atbildībām un līdzatbildībām. Jauniešu starpā norisinājās veselīgas diskusijas par aktīva pilsoņa lomu sabiedrībā. Savukārt, mazākās klases bērni aktīvi izteica viedokli, kāds pilsonis es esmu un kādām īpašībām ir jāpiemīt labam pilsonim.

Ikviens no dalībniekiem gaida projekta turpinājumu jaunajā mācību gadā.

Valmieras 5.vidusskolas komanda kopā  ar Izglītības attīstības centru un 8 Latvijas skolu komandām uzsāk pilsoniskās līdzdalības projektu "SATIKT",  kurā atslēgas vārdi ir IZPRAST, IESAISTĪTIES un IEKĻAUT.