Uzņemšanas kārtība

2021./22.mācību gadā Valmieras 5.vidusskola uzņems 4 dažādos vispārējās vidējās izglītības virzienos. Skolā tiks piedāvāti 6 padziļinātie priekšmeti, kuri sakārtoti 6 padziļinātos kursu komplektos, un 10 specializētie kursi. Izglītības programma tika sastādīta, ņemot vērā skolēnu, skolotāju un vecāku vēlmes, kā arī izpētītas šobrīd un nākotnē pieprasītākās profesijas.

Mūsu skolā jau vairāk nekā 10 gadus ļoti pieprasīta vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programmas (policija,kultūrizglītība). Izveidojot virzienus - radošās industrijas un policija, drošība, valsts aizsardzība, mēs turpinām attīstīt šo virzienu.

Dokumentu iesniegšana notiks darbdienās no plkst.10.00 līdz 12.00

Uzrādot vecāka un skolēna personu apliecinošus dokumentus (pasi, ID karti vai dzimšanas apliecību (aizbildnis arī Bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildņa tiesības pārstāvēt bērna intereses)), iesniedz:

Neskaidrību un šaubu gadījumā sazināties: e-pasts vidaga@valmiera.edu.lv, mob.t.26480708 (darba laikā)

Dokumentus var aizpildīt un izgatavot kopijas gan iepriekš, gan skolā.

Skolēnu uzņemšana 10.klasē notiks, ievērojot valstī noteiktos drošības pasākumus.


Noskaties video!