Uzņemšanas kārtība

2022./23.mācību gadā Valmieras 5.vidusskola uzņems 4 dažādos vispārējās vidējās izglītības virzienos. Skolā tiks piedāvāti 6 padziļinātie priekšmeti, kuri sakārtoti 6 padziļinātos kursu komplektos, un 10 specializētie kursi. Izglītības programma tika sastādīta, ņemot vērā skolēnu, skolotāju un vecāku vēlmes, kā arī izpētītas šobrīd un nākotnē pieprasītākās profesijas.

Mūsu skolā jau vairāk nekā 10 gadus ļoti pieprasīta vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programmas (policija,kultūrizglītība). Izveidojot virzienus - radošās industrijas un policija, drošība, valsts aizsardzība, mēs turpinām attīstīt šo virzienu.

Dokumentu iesniegšana notiks darbdienās no 14.līdz 22.jūnijam no plkst.10.00 līdz plkst.15.00, sestdien,18.jūnijā no plkst.9.00 līdz 12.00

Uzrādot vecāka un skolēna personu apliecinošus dokumentus (pasi, ID karti vai dzimšanas apliecību (aizbildnis arī Bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildņa tiesības pārstāvēt bērna intereses)), iesniedz:

    • iesniegumu

    • apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopiju, uzrādot oriģinālu

    • pašvērtējuma lapu

    • medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u)

    • apliecinājumu par fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanu

Neskaidrību un šaubu gadījumā sazināties: e-pasts vidaga@valmiera.edu.lv

Dokumentus var aizpildīt un izgatavot kopijas gan iepriekš, gan skolā.

Skolēnu uzņemšana 10.klasē notiks, ievērojot valstī noteiktos drošības pasākumus.


Noskaties video!