Uzņemšanas kārtība

2024./25. mācību gadā Valmieras 5.vidusskola uzņems 4 dažādos vispārējās vidējās izglītības virzienos. Skolā tiks piedāvāti 7 padziļinātie priekšmeti un 10 specializētie kursi. Izglītības programma tika sastādīta, ņemot vērā skolēnu, skolotāju un vecāku vēlmes, kā arī izpētītas šobrīd un nākotnē pieprasītākās profesijas.

Mūsu skolā jau vairāk nekā 10 gadus ļoti pieprasīta vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programmas (policija,kultūrizglītība). Izveidojot virzienus - radošās industrijas un policija, drošība, valsts aizsardzība, mēs turpinām attīstīt šo virzienu.

Dokumentu iesniegšana  notiks 1. - 5.jūlijam plkst. 10.00 - 15.00 

Uzņemšanas noteikumi 

Uzrādot vecāka un skolēna personu apliecinošus dokumentus (pasi, ID karti vai dzimšanas apliecību (aizbildnis arī Bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildņa tiesības pārstāvēt bērna intereses)), iesniedz:

Neskaidrību un šaubu gadījumā  sazināties: e-pasts vidaga@valmiera.edu.lv

Dokumentus var aizpildīt un izgatavot kopijas gan iepriekš, gan skolā.

Ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus norādītajos datumos pieņem arī skolas e-pastā v5vadm@valmiera.edu.lv

Uzņemšanas rezultātu paziņošana no 9.jūlija

Biežāk uzdotie jautājumi

Vai Valmierā ir dienesta viesnīca?

Tā kā Valmierā iespējams iegūt kvalitatīvu un daudzveidīgu izglītību, to izmanto gan Valmieras, gan arī citu Latvijas pilsētu un novadu bērni un jaunieši. Lai Valmieras izglītības iestāžu skolēniem, kuriem nav iespējams katru dienu pēc skolas nokļūt mājā  Valmiera piedāvā dzīvot divās  dienesta viesnīcās - Ausekļa ielā 25C  vai Jāņa Enkmaņa ielā 14.

Kādas prasmes var iegūt, mācoties uzņēmējdarbību?

Jau ceturto gadu sadarbojamies ar Biznesa augstskolu Turība. Skolēni reizi mēnesī vienu dienu piedalās  Uzņēmējdarbības skolā.

Skolēniem ir iespēja klausīties iedvesmojošas lekcijas par to, kā veidot veiksmīgu biznesu, kā veidot komunikāciju, kas ir lietišķā etiķete, digitālais marketings un protams par finansēm un grāmatvedību. Gada noslēgumā  -  zināšanu pārbaude un sertifikāts par dalību, iespējama studiju maksas atlaide.

Skolai ir arī aktīva sadarbība ar Vidzemes augstskolu - iespēja ēnot augstskolas studentus,  kā arī piedalīties stundās, kuras vada Vidzemes augstskolas pasniedzēji.

Ko uzņēmējam dod publiskā uzstāšanās?

Lai spētu prezentēt savas biznesa idejas, vai pārliecinātu potenciālos investorus, lai tie būtu gatavi investēt, ārkārtīgi svarīga ir prasme publiski uzstāties un runāt.

Kā vidusskolas laikā iegūt pedagogam nepieciešamās prasmes un pārbaudīt vai pedagoga profesija man būs īstā? 

Skolēniem, kuri izvēlēsies Pedagoģijas virzienu, būs iespēja veidot tematiskās mācību stundas un vadīt tās mazāko klašu skolēniem, piemēram, tuvojoties valsts svētkiem. Šī pieredze noteikti ļaus saprast, vai pedagoģija ir skolēna aicinājums.

Ja skolēns izdomājis, ka vēlas pēc vidusskolas turpināt mācības Policijas koledžā, kāpēc 10.klasē viņam būtu jāizvēlas Valmieras 5.vidusskola?

Tāpēc,  ka mācības Valmieras 5.vidusskolas Policijas virzienā ir praksē balstītas un skolēni, mācoties šajā virzienā, apgūs specializētos priekšmetus, kas ļaus daudz labāk sagatavoties iestājeksāmeniem un mācībām Policijas koledžā.

Kas tiek apgūts valsts aizsardzības mācībā?

Vadības (līdera jeb komandiera) un publiskas uzstāšanās prasmes.

Droša apiešanās ar ieročiem un šaušana ar pneimatiskiem ieročiem (vasaras nometnēs mazkalibra ieroči), sakaru procedūras, militārā topogrāfija, maskēšanās,...

Nodarbības notiek formas tērpos, kur jāpadomā par savu “tēlu” pārējās sabiedrības vērtējumā.

Vai ir pieejams bezmaksas sabiedriskais transports?

Mācoties Valmierā, skolēnam tiek izsniegta skolēnu apliecība, kas ļauj braukt ar Valmieras sabiedrisko transportu bez maksas.

Kāds atbalsta personāls ir pieejams skolā?

Skolā pieejams atbalsta personāls - psihologs, sociālais pedagogs, medmāsa, kas atsauksies, ja skolēnam būs radušās kādas problēmas.

Ko dara Skolēnu dome?

Skolā aktīvi darbojas Skolēnu dome un tā ir iespēja skolēniem līdzdarboties un veidot dažādus skolas pasākumus, veidot videoklipus, rīkot dažādas aktivitātes un stiprināt savas publiskās uzstāšanās, scenāriju rakstīšanas, noformēšanas prasmes.

Noskaties video!