Jaunumi skolā

Publicēts 2022. gada 7.decembrī

Publicēts 2022. gada 6.decembrī

Publicēts 2022. gada 5.decembrī

Publicēts 2022. gada 2.decembrī

Lepojamies!

SINTIJA DAMBE (10.a) 1.vieta Valmieras novada skolu angļu valodas olimpiādē (pedagogs Daina Lārmane)

ALISE DULBERGA (10.a) 2.vieta Valmieras novada skolu angļu valodas olimpiādē ( pedagogs Daina Lārmane)

TĪNA SONORA BARANOVSKA (12.b) 2.vieta Valmieras novada skolu angļu valodas olimpiādē (pedagogs Maija Miruškina)