Vēsture

Kuš! Klusumu! - Skolas 80 gadu jubilejas filma

Veltījums Latvijas simtgadei un skolas jubilejai.

30.01.2018. Valmieras 5. vidusskolas darba diena noslēdzās svētku gaisotnē — notika filmas «Spēka zīme — skola pie ezeriņa» pirmizrāde. Filmas autori un tās līdzdalībnieki tajā stāsta par skolas vēsturi, par saviem gadiem skolā un atzīstas cauri laikiem saglabātajā mīlestībā pret to.

Vairāk varat lasīt laikrakstā "Liesma": http://www.eliesma.lv/atzisanas-milestiba-savai-skolai-filma-un-liktenzimes